Gói thầu: Thi công xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130531-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý bảo trì đường bộ
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20191151091
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-30 17:19:00 đến ngày 2020-02-10 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,641,789,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 80,000,000 VNĐ ((Tám mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công Quy định hiện hành 1 Khoản
2 Chi phí một số công việc không tính được khối lượng từ hồ sơ thiết kế Quy định hiện hành 1 Khoản
3 Đảm bảo giao thông Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 1 Khoản
B NỀN, MĂT ĐƯỜNG
1 Đào nền, đất cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 5.922,8817 m3
2 Đào nền, đá cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 17.448,0772 m3
3 Làm lề đường bằng đá tận dụng dày 25cm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 316,55 m2
4 Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng dày 3,5cm, TCN 4,5 kg/m2 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 3.641,0147 m2
5 Móng đường đá dăm nước lớp trên,dày 15 cm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 3.573,184 m2
6 Móng đường đá dăm nước lớp dưới, dày 25 cm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 1.742,5526 m2
7 Xáo xới lu lèn đất nền K98 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 433,7906 m3
8 Cấp phối đá dăm loại 2 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 71,945 m3
9 Đào khuôn, đất cấp IV Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 389,5037 m3
10 Đào khuôn, đá cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 72,1184 m3
11 Đắp nền đường, độ chặt K95 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2.090,4214 m3
12 Đắp nền đường, độ chặt K98 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 101,1969 m3
13 Đánh cấp, đất cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 253,5141 m3
14 Đào đường cũ Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 406,9104 m2
15 Tường chắn bằng rọ đá, loại rọ 2x1x1m, loại bọc nhựa đan máy Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 32 rọ
16 Bê tông chân khay M200, đá 1x2 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 9,42 m3
17 Đá dăm đệm chân khay Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 1,5 m3
C CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC
1 Rãnh hình thang lg: Đào rãnh, đất cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 88,125 m3
2 Rãnh hình thang lg: Nilon lót Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 1.098,625 m2
3 Rãnh hình thang lg: Bê tông đáy rãnh, đá 1x2, mác 200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 24,675 m3
4 Rãnh hình thang lg: Sản xuất, lắp dựng tấm bê tông thân rãnh M200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2.352 cái
5 Cống D50: Đào móng, đất cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 83,5416 m3
6 Cống D50: Đắp trả đất, độ chặt K95 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 41,6632 m3
7 Cống D50: Đá dăm đệm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2,5104 m3
8 Cống D50: Sản xuất, lắp đặt ống cống BTCT M250 D50cm, đốt cống dài 1m, (bao gồm cả mối nối, lớp phòng nước) Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 14 đốt
9 Cống D50: Đế cống BTXM M200, đá 1x2 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 0,725 m3
10 Cống D50: Phá cống cũ Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 1,5312 m3
11 Cống D50: Bê tông, bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 0,4054 m3
12 Cống D50: Đá dăm đệm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 7,6129 m3
13 Cống D50: Bê tông tường đầu, tường cánh, sân cống, đá 1x2, mác 200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 10,84 m3
14 Cống D50: Gia cố mái taluy BTCT M200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 6,8351 m3
15 Cống D50: Cốt thép D8 Gia cố mái taluy Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 0,222 tấn
16 Cống D50: Đá hộc xây, vữa XM mác 100 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 21,0089 m3
17 Cống D125: Đào móng, đất cấp III Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 123,8132 m3
18 Cống D125: Đắp trả đất, độ chặt K95 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 49,9566 m3
19 Cống D125: Đá dăm đệm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 7,775 m3
20 Cống D125: Sản xuất, lắp đặt ống cống BTCT M250 D125cm, đốt cống dài 1m, (bao gồm cả mối nối, lớp phòng nước) Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 16 đốt
21 Cống D125: Đế cống BTXM M200, đá 1x2 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2,94 m3
22 Cống D125: Đá dăm đệm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2,272 m3
23 Cống D125: Bê tông móng cống, đá 1x2, mác 200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 27,6476 m3
24 Cống D125: Đá hộc xây, vữa XM mác 100 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 10,098 m3
25 Cống D125: Bê tông hố thu, đá 1x2 mác 200 Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 25,9308 m3
D CÔNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG
1 Phá dỡ hộ lan cứng đá hộc xây Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 15 m3
2 Phá dỡ hộ lan cứng BTXM Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 5 m3
3 Tháo dỡ tôn lượn sóng Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 78 m
4 Sơn kẻ đường màu vàng vạch 1.1, dày 2,0 mm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 38,033 m2
5 Sơn kẻ đường màu vàng vạch giảm tốc,dày 2,0 mm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 96 m2
6 Sơn kẻ đường màu vàng vạch giảm tốc, dày 5,0 mm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 96 m2
7 Bổ sung biển chữ nhật tiêu dẫn hướng 0,22x0,4(m)x2 mặt, cột biển loại cột tròn D89, mặt biển bằng tôn mạ kẽm nhúng nóng, dán màng phản quang 3M Serie 3900 hoặc tương đương Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 20 biển
8 Bổ sung 01 đoạn hộ lan tôn sóng (loại cột tròn D113,5, bước cột 02m, bằng tôn mạ kẽm nhúng nóng) Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 208 m
9 Bổ sung cột tiêu BTCT M200, kích thước 15x15cm, Ốp tôn 02 mặt kích thước 2x(5x12) (cm) dán màng phản quang cột tiêu (Loại màng phản quang seri 3M-3900 hoặc tương đương) Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 20 cái
10 Di chuyển biển báo tam giác Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 2 cái
11 Di chuyển cọc H Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 4 cái
12 Bổ sung Đinh phản quang tim đường, bề rộng 15cm, vát 04 cạnh, nhô cao so với mặt đường không quá 2,5cm Hồ sơ báo cáo KT-KT và Chương V 125 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->