Gói thầu: Gói 03 Thi công công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Diễn Nam, Bích Thái, Nghĩa Hợp 2, Tân Phú 3, Đồng Mỹ, Nghĩa Dũng 3, Nghĩa Phúc 3, Phú Sơn 1, Thị Trấn 5 huyện Tân Kỳ

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115994-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Nghệ An
Tên gói thầu Gói 03 Thi công công trình Giắm TBA CQT, giảm bán kính, giảm TTĐN TBA: Diễn Nam, Bích Thái, Nghĩa Hợp 2, Tân Phú 3, Đồng Mỹ, Nghĩa Dũng 3, Nghĩa Phúc 3, Phú Sơn 1, Thị Trấn 5 huyện Tân Kỳ
Số hiệu KHLCNT 20191261271
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM và kHCB năm 2020 của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-04 15:21:00 đến ngày 2020-02-14 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,938,473,950 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 55,000,000 VNĐ ((Năm mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Khoản
B Hạng mục 2: Xây lắp đường dây trung áp:
1 Cầu dao cách ly 35kV-630A (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
2 Chống sét van 1 pha 35kV ngoài trời (1 bộ 3 quả) HES-42 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
3 Dây nhôm lõi thép điền mỡ trừ lớp ngoài cùng AC-70/11 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12.321 m
4 Dây đồng mềm đấu chống sét van Cu/PVC-50mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 m
5 Chuỗi néo Polymer 35kV + ty + Phụ kiện CN-35 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 148 Chuỗi
6 Sứ đứng Polymer 35kV + ty sứ + kẹp PPI-35 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 146 Quả
7 Sứ đứng 35kV + ty sứ (VHD-38,5) VHĐ-35 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Quả
8 Chụp chống sét van CH-CSV Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
9 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-190-8,5 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 Cột
10 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Cột
11 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-14-190-13,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Cột
12 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-16-190-13,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 10 Cột
13 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-18-190-9,2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
14 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-18-190-11,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
15 Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 NPC.I-18-190-13,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
16 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Móng
17 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Móng
18 Móng cột bê tông li tâm đơn MT4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Móng
19 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Móng
20 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
21 Móng cột bê tông li tâm kép MĐ4-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
22 Móng néo MN15-5 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 Bộ
23 Tiếp địa đường dây RC-2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 46 Bộ
24 Cổ dề néo dây néo thẳng CDT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
25 Cổ dề néo dây néo góc CDG Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
26 Móc chuổi sứ MCS Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
27 Xà lắp chống sét van XCSV-35 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
28 Thanh bắt chống sét van TCSV-35 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
29 Xà đỡ thẳng xuyên tâm XĐT-1T-35D-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 13 Bộ
30 Xà đỡ góc, đỡ vượt xuyên tâm XN-1T-35D-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
31 Xà đỡ góc, đỡ vượt XN-1T-35D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
32 Néo néo cột kép dọc tuyến xuyên tâm XNKD-1T-35C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
33 Néo néo kép dọc cầu dao xuyên tâm XNKDCD-1T-35C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
34 Néo néo cột kép ngang tuyến xuyên tâm XNKN-1T-35C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
35 Xà rẽ nhánh XR-1T-35D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
36 Xà rẽ nhánh XRC-1T-35D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
37 Xà đỡ dọc 3 tầng xuyên tâm XN-3T-35D-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
38 Xà néo dọc 3 tầng xuyên tâm XN-3T-35C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
39 Xà néo cột kép dọc tuyến, 3 tầng dọc xuyên tâm XNKD-3T-35C-XT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
40 Xà néo cột cổng hình II A xuyên tâm XNII-A Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
41 Ghế cách điện GTT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
42 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
43 Xà phụ XP1A Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
44 Xà đỡ lèo XP1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
45 Giằng cột 14m GC-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Bộ
46 Giằng cột 16m GC-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
47 Giằng cột 18m GC-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
48 Chi tiết tiếp địa nổi cột CD (PN) HTTD-CD Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
49 Dây néo TK50-14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
50 Dây néo TK50-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
51 Dây néo TK50-18 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
52 Kẹp cáp 3 bu lông KNO-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 183 Cái
53 Đầu cốt đồng nhôm ĐC-35 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 42 Cái
54 Đầu cốt đồng nhôm ĐC-70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Cái
55 Kéo dây vượt đường Quốc lộ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Vị trí
C Trạm biến áp:
1 Máy biến áp lực 180KVA-35/0.4KV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Cái
2 Máy biến áp lực 250KVA-35/0.4KV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cái
3 Máy biến áp lực 180KVA-10(35)/0.4KV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
4 Máy biến áp lực 250KVA-10(35)/0.4KV (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cái
5 Tủ điện 500V-300A trọn bộ 3 lộ (2x200A+150A) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Tủ
6 Tủ điện 500V-400A trọn bộ 3 lộ (2x200A+150A) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Tủ
7 Cầu chì tự rơi 35KV SI-35(1 bộ 3 quả) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
8 Chống sét van 10KV (1 bộ 3 quả) HES-12(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
9 Chống sét van 35KV (1 bộ 3 quả) HES-42(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 6 Bộ
10 Chụp Silicon chống sét CH-CSV Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 27 Cái
11 Chụp Silicon cầu chì CH-SI Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 Cái
12 Chụp Silicon cực cao thế MBA CH-MBA-C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 27 Cái
13 Chụp Silicon cực hạ thế MBA CH-MBA-H Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 36 Cái
14 Sứ đứng Polymer 35KV (ty+kẹp) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 105 Quả
15 Sứ đứng VHĐ 35KV (cả ty) (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 44 Quả
16 Chuỗi néo Polymer 35kV + Pk (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 12 Chuỗi
17 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV AC70/11-XLPE4.3/HDPE (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 222 m
18 Đầu cốt đồng M240 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 m
19 Đầu cốt đồng M150 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 m
20 Đầu cốt đồng M95 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 50 m
21 Đầu cốt đồng M50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 Cái
22 Đầu cáp hạ thế cho tiết diện 150mm2 ĐCNT-0,4kV-4x150(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
23 Đầu cốt đồng nhôm ĐC-Cu/Al-70(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 135 Cái
24 Cặp cáp 3 bu lông KNO-70(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 84 Cái
25 Cáp lực (0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC M3x150+1x95) Cho MBA 180kVA (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 49 m
26 Cáp lực (0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC) Cho MBA 250kVA (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 56 m
27 Dây đồng mềm Cu/PVC-50mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 m
28 Dây đồng mềm Cu/PVC-95mm2 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 m
29 Móng cột MC(2,6) (tim 2,6m) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 16 móng
30 Nền TBA NT(2,6) (tim 2,6m) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
31 Cột BTLT (NPC.I-12-190-7,2) cao 12m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
32 Cột BTLT (NPC.I-14-190-9,2) cao 14m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cột
33 Xà phụ đỡ lèo trạm 1 cột XP-3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
34 Xà đỡ sứ trung gian trạm 1 cột XTG-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
35 Xà đỡ cầu chì tự rơi và CSV trạm 1 cột XSI+CSV-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
36 Xà đỡ máy biến áp + tủ điện hạ áp trạm 1 cột X-TBA-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
37 Ghế thao tác trạm 1 cột GTT-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
38 Xà néo dây đầu trạm 35kV X.ĐD-35N Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
39 Xà néo dây đầu trạm 35kV X.ĐD-35D Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
40 Xà đỡ cầu chì tự rơi, CSV (XSI-CSV-35-2,6m) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
41 Xà đỡ sứ trung gian tầng 1 XTG-35-2,6m-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
42 Xà đỡ sứ trung gian tầng 2 XTG-35-2,6m-2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
43 Giá đỡ máy biến áp GMBA-35-2,6m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
44 Ghế cách điện GCĐ-35-2,6m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
45 Giá đỡ cáp hạ thế GĐC-H Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
46 Thang trèo TT-2,5m Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
47 Thang trèo trạm 1 cột TT-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
48 Tiếp địa TBA TĐ-TBA Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
49 Dây tiếp địa TBA cột 12m (PN) NĐ-TBA12 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
50 Dây tiếp địa TBA cột 14m (PN) NĐ-TBA14 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Bộ
51 Dây tiếp địa TBA 1 cột (PN) NĐ-TBA-1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
52 Ống nhựa xoắn luồn cáp tổng D130/100 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 54 m
53 Ống nhựa xoắn luồn cáp tổng D85/65 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 162 m
54 Ống nhựa xoắn luồn dây tiếp địa D40/30 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 62 m
55 Biển an toàn BAT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Cái
56 Biển tên trạm BTT Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Cái
57 Khóa đồng K-Đ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Cái
D Đường dây hạ thế:
1 Dây dẫn cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 314 m
2 Dây dẫn cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x95 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3.598 m
3 Dây dẫn cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 926 m
4 Dây dẫn cáp vặn xoắn AL-XLPE-4x50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 716 m
5 Khóa treo cáp MT-4x70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 19 Bộ
6 Khóa treo cáp MT-4x50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 9 Bộ
7 Khóa hãm KX-ABC-4x120 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Bộ
8 Khóa hãm KX-ABC-4x95 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 201 Bộ
9 Khóa hãm KX-ABC-4x70 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 26 Bộ
10 Khóa hãm cáp KX-ABC-4x50 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 18 Bộ
11 Đai thép không gỉ + Khóa đai thép ĐT+KĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 52 Bộ
12 Tấm treo MT-ABC-16 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Cái
13 Cổ dề cột vuông CD2-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 87 Bộ
14 Cổ dề cột vuông CD3-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
15 Cổ dề cột vuông CDK2D-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Bộ
16 Cổ dề cột vuông CDK3D-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
17 Cổ dề cột vuông CDK5D-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
18 Cổ dề cột vuông CDK2N-V Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Bộ
19 Cổ dề cột ly tâm CD2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 20 Bộ
20 Cổ dề cột ly tâm CD2-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 33 Bộ
21 Cổ dề cột ly tâm CD3-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Bộ
22 Cổ dề cột ly tâm CDK2D-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 3 Bộ
23 Cổ dề cột ly tâm CDK2N-T Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
24 Ghíp cáp bọc nhựa 2 bu lông (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 184 Cái
25 Bịt đầu cáp dây vặn xoắn B-50-120 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 148 Cái
26 Đầu cốt đồng nhôm AM95(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 68 Cái
27 Đầu cốt đồng nhôm AM120(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 8 Cái
28 Kẹp cáp nhôm 1 Bu lông (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Cái
29 Cột bê tông vuông H-8,5B Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 48 Cột
30 Cột bê tông vuông H-8,5C Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 25 Cột
31 Cột bê tông li tâm PC.I-8,5-190-4,3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 11 Cột
32 Cột bê tông li tâm PC.I-8,5-190-5,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 1 Cột
33 Cột bê tông li tâm NPC.I-10-190-5,0 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Cột
34 Móng cột vuông M2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 59 Móng
35 Móng cột bê tông ly tâm M3-8,5 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
36 Móng cột bê tông ly tâm M3-10 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Móng
37 Móng cột vuông ghép đôi MK Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 7 Móng
38 Móng cột li tâm ghép đôi MK3-8,5 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 4 Móng
39 Tiếp địa lặp lại RLL Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
40 Chuyển hòm công tơ C-H1 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 63 Hòm
41 Chuyển hòm công tơ C-H2 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 60 Hòm
42 Chuyển hòm công tơ C-H4 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Hòm
43 Đai thép không gỉ (dài 1m)+ Khóa đai thép ĐT+KĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 250 Bộ
44 Ghíp cáp bọc nhựa 1 bu lông CB-1(VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 354 Cái
45 Đầu cốt đồng tiết diện 16mm2 Cu16 (VT A cấp) Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Cái
46 Ống nhựa xoắn chịu lực luồn dây sau công tơ HDPE 50/40 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 192,5 m
47 Đai thép không rĩ + khóa đai Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 21 Bộ
48 Đai thép không gỉ (dài 1,5m)+ Khóa đai thép ĐT+KĐ Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 165 Cái
49 Thu hồi Dây dẫn A-35 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 408 m
50 Thu hồi Dây dẫn A-50 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 424 m
51 Thu hồi Cáp vặn xoắn CX-2x35 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 49 m
52 Thu hồi Xà đỡ 3 pha 4 dây XĐ-4 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 2 Bộ
53 Thu hồi Xà néo 3 pha 4 dây XN-4 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 5 Bộ
54 Thu hồi Sứ hạ thế các loại A30 TH-A-3 Theo chương V yêu cầu kỹ thuật 32 Quả
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->