Gói thầu: Gói thầu 2: Đại tu hệ thống các tủ MC trung thế

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118688-00
Thời điểm đóng mở thầu 24/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hà Nội,Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu 2: Đại tu hệ thống các tủ MC trung thế
Số hiệu KHLCNT 20190973199
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn SCL 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-11 14:48:00 đến ngày 2020-02-24 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 343,296,311 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí thiết bị: Chi phí thay thế thiết bị điện
1 Thay thế tủ máy cắt lộ tổng 431 1 Tủ
2 Thay thế tủ đo lường thanh cái TU C41 1 Tủ
3 Thay thế tủ cầu dao cầu chì tự dùng 441 1 Tủ
4 Thay thế tủ máy cắt xuất tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 481 6 Tủ
B Chi phí thiết bị: Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA
1 Kiểm tra và hiệu chỉnh POINT - TO - POINT 1 trọn gói
2 Kiểm tra và hiệu chỉnh END - TO - END với A1 1 trọn gói
3 Kiểm tra và hiệu chỉnh END - TO - END với B1 1 trọn gói
4 Kiểm tra thử nghiệm thao tác xa tách/đưa vào máy biến áp 1 ngăn
5 Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/Gateway, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp <=110kV, Tại Trạm biến áp Văn Quán 9 ngăn
6 Cấu hình và cái đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển, Tại Trung tâm Điều độ A1 1 ngăn
7 Cấu hình và cái đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều độ/Trung tâm điều khiển, Tại Trung tâm Điều độ B1 9 ngăn
C Chi phí xây dựng: Chi phí mua sắm vật liệu
1 Cáp CVV-S-FR 2C-4.0mm2 xem chi tiết chương V: Yêu cầu về kỹ thuật, E-HSMT 155 m
2 Cáp CVV-S-FR 4C-4.0mm2 xem chi tiết chương V: Yêu cầu về kỹ thuật, E-HSMT 371 m
3 Cáp CVV-S-FR 4C-2.5mm2 xem chi tiết chương V: Yêu cầu về kỹ thuật, E-HSMT 95 m
4 Cáp CVV-S-FR 7C-1.5mm2 xem chi tiết chương V: Yêu cầu về kỹ thuật, E-HSMT 172 m
5 Phụ kiện đấu nối (ốc siết cáp, thẻ cáp, đầu cốt) 1 trọn gói
D Chi phí xây dựng: Chi phí thay thế và lắp mới vật liệu điện
1 Tháo dỡ lắp lại sợi cáp 24kV – 1 pha – 1x500mm2 1,77 100 m
2 Tháo dỡ lắp lại cáp 24kV – 3 pha – 3x240mm2 2,1 100 m
3 Tháo dỡ lắp lại cáp 24kV – 3 pha – 3x50mm2 0,4 100 m
4 Tháo dỡ lắp lại cáp 24kV – 1 pha – 1x185mm2 0,6 100 m
5 Tháo dỡ đầu cốt kiểm tra, số ruột <=6 72 1 đầu
6 Lắp đặt vật liệu cáp nhị thứ các loại 7,93 100 m
7 Lắp đầu cốt cáp nhị thứ <= 4 lõi/sợi 80 1 đầu
8 Lắp đầu cốt cáp nhị thứ <= 7 lõi/sợi 20 1 đầu
E Chi phí xây dựng: Chi phí lắp đặt vật liệu SCADA
1 Cung cấp và lắp đặt cáp mạng Cat6 UTP 4P , 500 m
2 Cung cấp và lắp đặt cáp đầu cáp mạng RJ45 kèm color boot và nhãn số hiệu &#39; 50 cái
3 Cung cấp và lắp đặt cáp ống ruột gà D20 , 500 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->