Gói thầu: XL – 34 - 19: Thi công công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp phân phối hạ thế - Phần kiến trúc trạm phòng trên địa bàn Quận 10 và Quận 11”

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104402-00
Thời điểm đóng mở thầu 27/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH. Công ty Điện lực Phú Thọ
Tên gói thầu XL – 34 - 19: Thi công công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp phân phối hạ thế - Phần kiến trúc trạm phòng trên địa bàn Quận 10 và Quận 11”
Số hiệu KHLCNT 20200104353
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-17 09:31:00 đến ngày 2020-02-27 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 421,858,896 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục: Sửa chữa lớn kiến trúc trạm phòng
1 Dọn dẹp, vệ sinh trạm Theo PAKT 181,44
2 Phá dỡ xi măng láng trên mái, sênô Theo PAKT 190,24
3 Quét nước ximăng + phụ gia CT 11A Theo PAKT 190,24
4 Đổ bê tông đá 1*2 M200 sàn mái.. Theo PAKT 5,71
5 Quét Flikote chống thấm mái, sê nô, ô văng.. Theo PAKT 191,23
6 Láng 3 cm nền mái không đánh màu dày 3 cm, vữa XM 100 Theo PAKT 5,71
7 Cạo rỉ cửa sắt, lưới thông gió Theo PAKT 199,44
8 Sơn chống sét lưới mắt cáo cửa thông gió Theo PAKT 368,06
9 Sơn dầu cửa đi, thông gió Theo PAKT 200,24
10 Lắp đặt ống thoát nước Þ114 Theo PAKT 0,05 100m
11 Lắp đặt cầu chắn rác Þ100 Theo PAKT 1 Cái
12 Cạo bỏ lớp vôi cũ tường Theo PAKT 537,08
13 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên sênô, ôvăng Theo PAKT 101,8
14 Bả matit 3 lần vào tường bên ngoài nhà trạm Theo PAKT 537,08
15 Bả matít 3 lần vào ôvăng, sênô, ôvăng nhà trạm Theo PAKT 101,8
16 Sơn nước vào ôvăng, sênô.. 1 lớp lót, 2 lớp phủ Theo PAKT 101,8
17 Sơn nước vào tường bên ngoài nhà trạm 1 lớp lót, 2 lớp phủ Theo PAKT 537,08
18 Sơn nước vào tường bên trong nhà trạm 1 lớp lót, 2 lớp phủ Theo PAKT 896,22
19 Vận chuyển rác, xà bần đi đổ cự ly 10 km Theo PAKT 6,74 m3
20 Đắp cát lắp mương cáp (nền trạm) Theo PAKT 2 m3
21 Đục lỗ thông tường ≤ 0,15 m2 (lám Lưới thông gió kích thước 0.80 m*0.45 m) Theo PAKT 11 Cái
22 Lắp mới cửa ráo cổng vào trạm (D*R-1.95 m*1.3 m) (cửa + khuôn bao + phụ liệu) Theo PAKT 2,54 m2
23 Ổ khoá (khoá cổng rào) Theo PAKT 1 Cái
24 Nền nhà trạm phủ nano Theo PAKT 181,44 m2
B Hạng mục máy phát điện
1 Dầu chạy máy phát điện Theo PAKT 5.320 l
C MUA BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
1 Mua bảo hiểm công trình Theo PAKT 1 Ctrình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->