Gói thầu: Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100973-00
Thời điểm đóng mở thầu 02/03/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Bửu Thành
Tên gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20191234024
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận 9
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-20 10:32:00 đến ngày 2020-03-02 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,048,861,906 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A XÂY LẮP: KHỐI NHÀ CHÍNH
1 Tháo dỡ, di dời và lắp đặt lại hiện vật trong quá trình thi công Theo hồ sơ thiết kế 1 tb
2 Tháo dỡ cửa hiện trạng (cả khung bao) Theo hồ sơ thiết kế 105,9 m2
3 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cửa gỗ, vách trang trí tranh ảnh Theo hồ sơ thiết kế 345,849 m2
4 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế 90,64 m2
5 Phá dỡ nền gạch hiện trạng Theo hồ sơ thiết kế 462,4925 m2
6 Tháo dỡ tấm cimil hiện trạng Theo hồ sơ thiết kế 339,84 m2
7 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trụ, cột ngoài nhà Theo hồ sơ thiết kế 441,8365 m2
8 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cầu thang ngoài nhà Theo hồ sơ thiết kế 48,606 m2
9 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trụ, cột trong nhà Theo hồ sơ thiết kế 762,9725 m2
10 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên xà dầm, trần trong nhà Theo hồ sơ thiết kế 551,26 m2
11 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên sê nô Theo hồ sơ thiết kế 107,04 m2
12 Phá dỡ lớp vữa láng hiện trạng trên sê nô Theo hồ sơ thiết kế 89,76 m2
13 Phòng chống mối mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ bằng pp phun quét Theo hồ sơ thiết kế 282,649 m2
14 Sơn gỗ 3 nước, sơn tổng hợp Theo hồ sơ thiết kế 557,649 m2
15 CCLD Cửa đi gỗ + khung gỗ Theo hồ sơ thiết kế 27,9 m2
16 CCLD Cửa sổ gỗ + khung gỗ Theo hồ sơ thiết kế 78 m2
17 CCLD Ổ khóa cửa đi Theo hồ sơ thiết kế 18 Cái
18 CCLD Chốt cửa đi, cửa sổ Theo hồ sơ thiết kế 88 cái
19 Lát nền, sàn gạch bông KT 200x200mm (lát mới 100%) Theo hồ sơ thiết kế 462,6125 m2
20 Láng sê nô, dày 2cm, vữa XM M75 Theo hồ sơ thiết kế 89,76 m2
21 CC Tấm Waterproof chống thấm Theo hồ sơ thiết kế 89,76 m2
22 Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng… Theo hồ sơ thiết kế 107,04 m2
23 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế 90,64 m2
24 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế 33,04 m2
25 CCLD Lưới mắt cáo Theo hồ sơ thiết kế 129,12 m2
26 Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu trong nhà Theo hồ sơ thiết kế 1.404,8725 m2
27 Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu ngoài nhà Theo hồ sơ thiết kế 630,5225 m2
28 Tháo dỡ đèn trang trí Theo hồ sơ thiết kế 13 Cái
29 Lắp đặt đèn trang trí Theo hồ sơ thiết kế 13 Bộ
30 CCLD tay nắm cửa Theo hồ sơ thiết kế 19 Cái
31 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 16m Theo hồ sơ thiết kế 9,025 100 m2
32 Lắp dựng dàn giáo trong, cao > 3,6m, chiều cao tiêu chuẩn 3,6m Theo hồ sơ thiết kế 4,0608 100 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->