Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107254-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/03/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam
Tên gói thầu Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)
Số hiệu KHLCNT 20200107252
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có của SPC và vay TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-26 17:43:00 đến ngày 2020-03-09 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 864,234,164 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,960,000 VNĐ ((Mười hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ DO BÊN A CẤP TẠI HIỆN TRƯỜNG, NHÀ THẦU LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
1 Máy biến áp lực 115±9x1,78%/23kV. Tổ đấu dây YNyn0-d11 - 40MVA, đã được đặt tại bệ móng MBA xây dựng mới.<br/>- 01 Tủ điều khiển từ xa, tủ điều khiển tại chỗ máy biến áp.<br/>- Các phụ kiện để dự trữ, lắp đặt và kẹp đấu dây<br/>- 03 bộ Kẹp cực thiết bị phía 110KV cho dây ACSR410/51mm2; 3xC-500<br/>- 03 bộ Kẹp cực thiết bị phía 22kV cho hộp đầu cáp<br/>- 01 bộ Kẹp bắt dây nối đất trung tính đến dây cosse đồng 1x240 mm²<br/>- 01 bộ Kẹp bắt dây trung tính 22kV đến 2 dây cosse đồng M2x240 mm²<br/>- 02 bộ Kẹp bắt dây trung tính 11kV đến dây cosse đồng M1x240 mm²<br/>- 03 bộ Chống sét Van-Class3 (3LA-18kV-CL.3) Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Máy
2 Máy biến áp tự dùng 23±2x2,5%/0,4kV - 100kVA,kèm các phụ kiện để dự trữ và lắp đặt. - Loại 2 cuộn dây, 3 pha, đặt ngoài trời - Công suất 100kVA -Điện áp 23/0,4kV -Tổ đấu dây Dyn11, điều chỉnh điện áp không tải - Uk%=4,5% Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Máy
B PHẦN VẬT TƯ DO BÊN A CẤP TẠI KHO BAN QLDA (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
1 Máy cắt điện 3pha, loại ngoài trời, cách điện khí SF6, điện áp định mức 123kV, dòng điện đ/mức 1250A; dòng điện cắt định mức 31,5kA/1s (Ký hiệu: GCB-123kV; 123kV/550kVp; 25mm/kV; 1250A-31,5kA/1s), và mỗi bộ kèm: <br/>- 01 bộ Bộ truyền động, tủ đấu dây cho máy cắt.<br/>- 01 bộ Giá lắp tt (450 kg) , và phụ kiện.<br/>- 01 bộ Khí SF6 cho lần nạp đầu tiên. <br/>- 06 cái Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 410/51 mm².<br/>- 02 cái Kẹp nối đất C120mm² từ thiết bị xuống lưới. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 2 Bộ
2 Dao cách ly 3 cực, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV, dòng điện định mức 1250A - 31,5kA/1s, loại tiếp đất 2 phía (Ký hiệu: DS+2ES-123kV; 123kV/550kVp; 25mm/kV; 1250 A - 31,5 kA/1s), và mỗi bộ kèm: - 01 Bộ truyền động. - 01 Bộ Giá lắp tt (560 kg), và phụ kiện. - 06 Cái Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 410/51 mm². - 06 Cái Kẹp nối đất C120mm² từ thiết bị xuống lưới. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Bộ
3 Dao cách ly 3 cực, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV, dòng điện định mức 1250A - 31,5kA/1s, loại tiếp đất 1 phía (ký hiệu: DS+ES-123kV; 123kV/550kVp; 25mm/kV; 1250 A - 31,5 kA/1s), và mỗi bộ kèm: - 01 Bộ truyền động. - 01 Bộ Giá lắp tt (560 kg), và phụ kiện. - 06 Cái Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 410/51 mm². - 06 Cái Kẹp nối đất C120mm² từ thiết bị xuống lưới.. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 2 Bộ
4 Chống sét van lắp đặt ngoài trời, 96kV, 10kA, Class 3 và mỗi bộ kèm: - 01 Giá lắp tt (200 kg), và phụ kiện. - 01 Bộ đếm sét. - 01 Kẹp cực đấu dây tương ứng với cỡ dây ACSR 410/51 (bao gồm bu lông, đai ốc,… để lắp đặt). - 03 Kẹp cố định dây tiếp đất tương ứng với 1 dây đồng 120mm2. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 3 Bộ
5 Máy biến dòng điện, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV, có tỷ số biến đổi 200-400/1-1-1-1-1A (Ký hiệu: CT-123kV/550kVp - 25mm/kV; 1200A - 31,5kA/1s; 200-400/1-1-1-1-1A, 02 cuộn 10VA và 03 cuộn 20VA), và mỗi bộ kèm:: - 01 Bộ Giá lắp tt (260 kg) , và phụ kiện. - 02 Cái Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 700/86 mm². - 02 Cái Kẹp nối đất C120 mm² từ thiết bị xuống lưới. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 3 Bộ
6 Máy biến dòng điện, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV, có tỷ số biến đổi 400-800-1200/1-1-1-1-1A (Ký hiệu: CT-123kV/550kVp - 25mm/kV; 1200A - 31,5kA/1s; 400-800-1200/1-1-1-1-1A, 02 cuộn 10VA và 03 cuộn 20VA), và mỗi bộ kèm:: - 01 Bộ Giá lắp tt (260 kg) , và phụ kiện. - 02 Cái Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 410/51 mm². - 02 Cái Kẹp nối đất C120 mm² từ thiết bị xuống lưới. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 3 Bộ
7 Máy biến điện áp kiểu tụ, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV - điện dung 6000-14,300pF (ký hiệu: CVT-123kV/550kVp; 6000-14,3000pF;110/√3-0,11/√3-0,11/√3-0,11/√3kV; w1: 15VA-Cl.0,5; w2: 15VA-Cl.0,5; w3: 50VA-CL3P), và mỗi bộ kèm: - 01 Giá lắp tt (260 kg), và phụ kiện. - 01 Kẹp cực thiết bị cho dây ACSR 410/51 mm². - 02 Kẹp nối đất C120 mm² từ thiết bị xuống lưới Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 3 Bộ
8 Hệ thống tủ điện phân phối trọn bộ 24kV, kiểu tủ Metaclad cách điện không khí, máy cắt chân không hoặc khí SF6, vỏ bọc kim loại, đặt trong nhà, thanh cái 2500A-25kA/1s, gồm: - 01 Tủ máy cắt lộ tổng 24kV - 2500A - 25kA/1s. Tích hợp BCU và relay chung. - 04 Tủ máy cắt lộ ra 24kV - 800A - 25kA/1s. Tích hợp BCU và relay chung. - 01 Tủ điện lộ ra tụ bù, máy cắt 24kV-800A-25kA/1s. Tích hợp BCU và relay chung. - 01 Tủ máy cắt phân đoạn 24kV, dòng điện định mức 2500A, dòng điện cắt 25kA/1s. - 01 Tủ cầu dao MBA tự dùng 24kV: LBS24kV-200A+Fuse 10A - 01 Tủ biến điện áp đo lường 24kV: Fuse 6A; VT24kV-22/√3:0.11/√3kV, busbar ES 25kA/1s; - Trọn bộ các phụ kiện lắp đặt, kết nối, hoàn thiện giàn tủ hợp bộ. Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
9 Hệ thống tủ bảng điều khiển và bảo vệ rơ le, tủ đấu dây ngoài trời, gồm: - 01 Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn MBA 110kV - 01 Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn phân đoạn 110kV. - 02 Tủ đấu dây ngoài trời cho các ngăn lộ (Gồm hàng kẹp kèm đầy đủ relay phụ, MCCB, ... đặt ngoài trời, điện áp 380/220Vac và 110Vdc) Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
10 Dây dẫn phía 110kV, bao gồm: - Dây nhôm trần lõi thép AC 410/51 mm² (80m) Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
11 Kẹp phía 110kV, bao gồm: - 03 Kẹp rẽ nhánh chữ T kiểu bu lông từ đầu ống thanh cái nhôm D80/70 (run) đến 1 dây AC410/51mm² (tap). - 01 Kẹp nối song song kiểu bu lông từ 1 dây ACSR410/51 (run) đến 1 dây AC410/51mm² (tap). Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
12 Cáp lực trung áp 1 pha 500 mm² kèm đầu cáp phụ kiện để đấu nối từ máy biến áp 40MVA đến tủ lộ tổng 22kV và kết giàn 2 phân đoạn thanh cái 22kV (Coupler-Riser) gồm 2 sợi / pha, chi tiết gồm: - Cáp đồng 1 ruột đồng, điện áp 24kV, cách điện bằng XLPE (ký hiệu: CXV/S/DATA24kV - 1Cx500 mm²): 300 mét - Hộp đầu cáp Cu/24kV-1x500mm² loại đặt trong nhà (ký hiệu: ID 24kV-1Cx500 mm²): 18 bộ - Hộp đấu cáp Cu/24kV-1x500mm² loại đặt ngoài trời (ký hiệu: OD 24kV-1Cx500 mm²): 06 bộ Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
13 Cáp lực trung áp 1 pha 150 mm² kèm đầu cáp phụ kiện để đấu nối từ giàn tụ bù 4,2MVar đến tủ tụ bù 22kV gồm 1 sợi / pha, chi tiết gồm: - Cáp ngầm 1 ruột đồng, điện áp 24kV, cách điện bằng XLPE (ký hiệu: CXV/S/DATA24kV -1Cx150 mm²): 165 mét - Hộp đầu cáp Cu/24kV-1x150mm² loại đặt trong nhà (ký hiệu: ID 24kV-1Cx150 mm²): 03 bộ - Hộp đấu cáp Cu/24kV-1x150mm² loại đặt ngoài trời (ký hiệu: OD 24kV-1Cx150 mm²): 03 bộ Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
14 Cáp lực 3 pha 50mm² kèm đầu cáp phụ kiện để đấu nối từ máy biến áp tự dùng đến tủ LBS, chi tiết gồm: - Cáp đồng 3 ruột đồng, điện áp 24kV, cách điện bằng XLPE (ký hiệu: CXV/DSTA24kV -3Cx50 mm²): 50 mét - Hộp đầu cáp Cu/24kV-3x50mm² loại đặt trong nhà (ký hiệu: 24kV-3Cx50 mm²): 01 bộ - Hộp đầu cáp Cu/24kV-3x50mm² loại đặt ngoài trời (ký hiệu: 24kV-3Cx50 mm²): 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
15 Trọn bộ cáp điều khiển và cấp nguồn gồm: Cáp cấp nguồn từ máy biến áp tự dùng đến tủ cấp nguồn AC; Cáp cấp nguồn, cáp điều khiển cho các thiết bị, tủ điều khiển bảo vệ, tủ phân phối,…; Cáp cấp nguồn, điều khiển cho các thiết bị đến tủ điều khiển tại chỗ máy biến áp và tủ AVR; Cáp điều khiển kết nối giữa các thiết bị lắp mới và thiết bị hiện hữu. Chi tiết khối lượng tính toán gồm: - Cáp lực hạ áp 2 ruột đồng cách điện PVC (ký hiệu: 0,6/1kV-(2x2,5) mm²): 810m - Cáp lực hạ áp 2 ruột đồng cách điện PVC (ký hiệu: 0,6/1kV-(2x35) mm²): 44m - Cáp lực hạ áp 4 ruột đồng cách điện PVC (ký hiệu: 0,6/1kV-(4x10) mm²): 165m - Cáp lực hạ áp 4 ruột đồng cách điện PVC (ký hiệu: 0,6/1kV-(3x95+1x70) mm²): 50m - Cáp kiểm tra, cách điện PVC, có vỏ bọc bằng đồng chống nhiễu (loại CVVS) - (ký hiệu: 0,6/1kV-4x4 mm²): 1005m - Cáp kiểm tra, cách điện PVC, có vỏ bọc bằng đồng chống nhiễu (loại CVVS) - (ký hiệu: 0,6/1kV-7x1,5 mm²): 512m - Cáp kiểm tra, cách điện PVC, có vỏ bọc bằng đồng chống nhiễu (loại CVVS) - (ký hiệu: 0,6/1kV-12x1,5mm²): 374m - Cáp kiểm tra, cách điện PVC, có vỏ bọc bằng đồng chống nhiễu (loại CVVS) - (ký hiệu: 0,6/1kV-19x1,5mm²): 438m Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
16 Tụ bù trung thế 24kV - 4,2MVAr (21 tụ - 200kVAr ) Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Bộ
C PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG.
1 Các phụ kiện kèm theo để đấu nối cho các thiết bị, gồm:<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 95mm²: 07 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 70mm²: 02 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 35mm²: 06 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 16mm²: 06 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 10mm²: 02 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 4mm²: 224cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 2,5mm²: 152 cái<br/>- Đầu cốt đồng dùng cho cáp ruột đồng có tiết diện 1,5mm²: 1046 cái<br/>- Phụ kiện bao gồm: Móc để giữ ống và cáp; Cổ dề giữ ống luồn cáp; Nhãn cáp; Nhãn cho ruột cáp (loại chữ và số); Vòng bít cáp (cable gland) các loại bằng kim loại; Dây bó cáp bằng nhựa từ 200 đến 400mm; Băng dính cách điện bằng nhựa, Ống ruột gà D32,... Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
2 Cung cấp lắp đặt trọn bộ vật liệu và phụ kiện để đấu nối hoàn thiện tiếp địa của toàn bộ các thiết bị lắp mới vào lưới nối đất hiện hữu tại trạm. Chi tiết khối lượng tính toán gồm: - Dây đồng trần C120mm²: 8m - Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV-1x240mm²: 90m - Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV-1x120mm²: 133m - Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV-1x50mm²: 27m - Kẹp cố định dây vào thiết bị và cột thép: 1 lô - Mối hàn hoá nhiệt: 8 cái - Đầu cốt đồng loại ép cỡ dây đồng 240mm², trọn bộ bulông, rongđen & đai ốc: 5 cái - Đầu cốt đồng loại ép cỡ dây đồng 120mm², trọn bộ bulông, rongđen & đai ốc: 99 cái - Đầu cốt đồng loại ép cỡ dây đồng 50mm², trọn bộ bulông, rongđen & đai ốc: 37 cái Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Trọn gói
3 Cung cấp lắp đặt phụ kiện cho 01 giàn tụ bù 24kV-4,2MVar (gồm: cầu chì, sứ đứng 35kV, thanh đồng, kẹp cố định cáp, đầu cốt…) Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
4 Cung cấp lắp đặt ống PVC để luồn cáp từ thiết bị đến hệ thống mương cáp ngoài trời của trạm. Chi tiết khối lượng tính toán gồm: - Ống nhựa PVC D60: 150m - Ống nhựa PVC D114: 30m - Co lơi 90º, cút T, nối ống PVC các loại, keo dán ống,…: 1 lô Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
5 Cung cấp lắp đặt trọn bộ Dụng cụ PCCC để bổ sung cho hệ thống PCCC hiện hữu tại trạm. Chi tiết khối lượng tính toán thiết kế gồm: - Bể cát 0,5m³: 2 bể - Xẻng xúc cát: 4 cái - Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900(có sẵn 04 bình 5kg CO2): 1 thùng - Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy: 3 bình - Bình Asul T35 có xe đẩy: 2 bình - Xô xách nước: 2 cái Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
6 Cung cấp lắp đặt trọn bộ vật tư và phụ kiện cho hệ thống đầu dò tại MBA lực 110kV. Chi tiết khối lượng tính toán thiết kế gồm: - Đầu dò chống nổ ngoài trời (kèm phễu thu nhệt): 6 bộ - Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy): 320m - Ống nhựa, thép luồn dây, vật liệu (co, nối, keo dán, nẹp, ...): 1 lô - Giá đỡ lắp đầu dò MBA ngoài trời, bao gồm Bulong giãn chân: 6 bộ Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Trọn Bộ
D PHẦN VẬT TƯ HIỆN HỮU TẠI TRẠM, NHÀ THẦU THÁO DỠ, LẮP ĐẶT LẠI TẠI VỊ TRÍ KHÁC, THU HỒI.
1 Trọn bộ các thiết bị vật liệu hiện hữu tại trạm tháo ra để lắp đặt sử dụng lại tại vị trí khác trong công trình.<br/>Chi tiết khối lượng tính toán thiết kế gồm:<br/>- Dây nhôm trần lõi thép ACSR 410/51 mm²: theo thực thế.<br/>- Kẹp song song kiểu bulong từ 1 ống nhôm D80/70(run) đến 1 dây ACSR410/51 (run): 6 cái Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
2 Trọn bộ các thiết bị vật liệu hiện hữu tại trạm tháo ra và phối hợp đơn vị QLVH thu hồi do không còn sử dụng cho công trình. Chi tiết khối lượng tính toán thiết kế gồm: - Cách điện đứng 110kV đỡ dây ACSR410/51mm2 Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1
E PHẦN CÔNG VIỆC DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN: VẬT LIỆU XÂY DỰNG DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, SẢN XUẤT GIA CÔNG, VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG.
1 Xây dựng hệ thống mương cáp ngoài trời bổ sung . Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 2: Chỉ dẫn kỹ thuật và Tập 3. Các bản vẽ 1 Hệ thống
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->