Gói thầu: Gói thầu số 01-20GS.ĐTXD: Giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng mạch vòng: Thạch Đà - Nại Châu, Trung Hà - Vạn Phúc lộ 473 E1.36 và Kim Thái - Phú Mỹ lộ 472E1.36

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103826-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện Lực Mê Linh
Tên gói thầu Gói thầu số 01-20GS.ĐTXD: Giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng mạch vòng: Thạch Đà - Nại Châu, Trung Hà - Vạn Phúc lộ 473 E1.36 và Kim Thái - Phú Mỹ lộ 472E1.36
Số hiệu KHLCNT 20191248394
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 13:17:00 đến ngày 2020-01-30 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 113,517,538 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->