Gói thầu: gói thầu 32 19TV: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công cho công trình “Xây dựng 02 xuất tuyến từ TBA 110kV E1.33 đến TBA Bộ Nội vụ san tải cho lộ 476E1.9, 495 E1.9 và 453 E1.20”

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100978-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Cầu Giấy
Tên gói thầu gói thầu 32 19TV: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công cho công trình “Xây dựng 02 xuất tuyến từ TBA 110kV E1.33 đến TBA Bộ Nội vụ san tải cho lộ 476E1.9, 495 E1.9 và 453 E1.20”
Số hiệu KHLCNT 20191282276
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 10:00:00 đến ngày 2020-01-22 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 497,540,791 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->