Gói thầu: NPC-KFW3-110-TVGS06: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị tiểu dự án thành phần: Đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118835-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu NPC-KFW3-110-TVGS06: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị tiểu dự án thành phần: Đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành
Số hiệu KHLCNT 20191023173
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn đối ứng của EVNNPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 168 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 17:41:00 đến ngày 2020-02-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,770,293,050 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->