Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện và giám sát thi công xây dựng đấu nối hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế cho 04 dự án: (1). Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Xây dựng cầu Bà Hom, quận Bình Tân; (2). Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đường Tên Lửa (từ đường số 29 đến Tỉnh lộ 10), quận Bình Tân; (3). Xây dựng mới trạm ngắt Công Binh; (4). Xây dựng mới lộ ra Kho Xăng, Đô Thị trạm 110kV Bình Lợi

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106966-01
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM
Tên gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện và giám sát thi công xây dựng đấu nối hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế cho 04 dự án: (1). Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án Xây dựng cầu Bà Hom, quận Bình Tân; (2). Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đường Tên Lửa (từ đường số 29 đến Tỉnh lộ 10), quận Bình Tân; (3). Xây dựng mới trạm ngắt Công Binh; (4). Xây dựng mới lộ ra Kho Xăng, Đô Thị trạm 110kV Bình Lợi
Số hiệu KHLCNT 20200106962
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:22:00 đến ngày 2020-02-04 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 258,358,665 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->