Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện và giám sát thi công xây dựng đấu nối hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế cho 09 dự án

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106893-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM
Tên gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện và giám sát thi công xây dựng đấu nối hộp đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế cho 09 dự án
Số hiệu KHLCNT 20200106887
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 15:42:00 đến ngày 2020-02-14 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 251,725,440 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->