Gói thầu: Gói thầu số 01 GS ĐTXD-2020 tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị Công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2020 (Thị trấn Đông Anh, xã Kim Chung, xã Vĩnh Ngọc, xã Hải Bối, xã Kim Nỗ, xã Vân Nội)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128177-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Đông Anh Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu số 01 GS ĐTXD-2020 tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị Công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2020 (Thị trấn Đông Anh, xã Kim Chung, xã Vĩnh Ngọc, xã Hải Bối, xã Kim Nỗ, xã Vân Nội)
Số hiệu KHLCNT 20200114024
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM và KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 10:52:00 đến ngày 2020-02-10 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 145,414,076 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->