Gói thầu: 19.TV-39 “Tư vấn đánh giá, quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình chu kỳ 4 năm thứ 3- Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn”

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117021-01
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
Tên gói thầu 19.TV-39 “Tư vấn đánh giá, quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình chu kỳ 4 năm thứ 3- Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn”
Số hiệu KHLCNT 20200117016
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn SXKD
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:18:00 đến ngày 2020-02-10 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,617,712,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->