Gói thầu: Gói thầu số 03: Đo vẽ trích lục bản đồ - dự án: Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy Vôi bột nhẹ Xuân Thiện

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109432-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển Điện lực
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Đo vẽ trích lục bản đồ - dự án: Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy Vôi bột nhẹ Xuân Thiện
Số hiệu KHLCNT 20191225979
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn EVNNPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 15:26:00 đến ngày 2020-01-16 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 354,072,279 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Cắm mốc chỉ giới phục vụ thu hồi đất, GPMB Theo HSMT Trọn bộ 0 chi tiết công việc như dưới đây
2 Cắm mốc ranh giới thu hồi đất đường dây 110kV (38VTx 4 cọc) Theo HSMT Cọc 152
3 Lưới địa chính (chọn điểm cắm mốc bằng gỗ, đo ngắm, tính toán GPS) Theo HSMT Trọn bộ 0 chi tiết công việc như dưới đây
4 Chọn điểm cắm mốc bằng cọc gỗ Theo HSMT Điểm 16
5 Tiếp điểm không có tường vây Theo HSMT Điểm 2
6 Đo ngắm theo GPS Theo HSMT Điểm 18
7 Tính toán khi đo GPS Theo HSMT Điểm 18
8 Phục vụ KTNT khi đo GPS Theo HSMT Điểm 18
9 Trích lục và đo vẽ địa chính thửa đất phần ĐZ 110kV (đất ngoài khu vực đô thị) Theo HSMT Trọn bộ 0 chi tiết công việc như dưới đây
10 Thửa có diện tích nhỏ hơn 100 m² Theo HSMT Thửa 2
11 Thửa có diện tích từ 100-300 m² Theo HSMT Thửa 3
12 Thửa có diện tích từ >300-500 m² Theo HSMT Thửa 5
13 Thửa có diện tích từ >500-1000 m² Theo HSMT Thửa 7
14 Thửa có diện tích từ >1000-3000 m² Theo HSMT Thửa 6
15 Thửa có diện tích từ >3.000-10.000 m² Theo HSMT Thửa 2
16 Trích đo thửa đất phục vụ GPMB hành lang tuyến phần đất ở, nhà ở, VKT (đất ngoài khu vực đô thị) Theo HSMT Trọn bộ 0 chi tiết công việc như dưới đây
17 Thửa có diện tích từ 100-300 m² Theo HSMT Thửa 1
18 Thửa có diện tích từ >300-500 m² Theo HSMT Thửa 2
19 Thửa có diện tích từ >500-1000 m² Theo HSMT Thửa 1
20 Thửa có diện tích từ >1000-3000 m² Theo HSMT Thửa 1
21 Thửa có diện tích từ >3000-10000 m² Theo HSMT Thửa 1
Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 0%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->