Gói thầu: Gói thầu số 06: Đo vẽ địa chính, lập hồ sơ cấp đất

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103325-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 06: Đo vẽ địa chính, lập hồ sơ cấp đất
Số hiệu KHLCNT 20191178613
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn EVN NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 18:11:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,581,923,529 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc, đo ngắm, tính toán GPS phần TBA 110kV Đủ cơ sở để thống nhất và chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ công tác trích đo địa chính. Điểm 5 Xây dựng lưới địa chính phần TBA và đường vào trạm
2 Trích đo thửa đất diện tích dưới 100 m2 – Phần TBA Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB. thửa 3 Trích đo thửa đất phần TBA
3 Trích đo thửa đất diện tích 100 m2 đến 300m2 – Phần TBA Nt thửa 5 Nt
4 Trích đo thửa đất diện tích 300 m2 đến 500m2 – Phần TBA Nt thửa 2 Nt
5 Trích đo thửa đất diện tích 500 m2 đến 1000m2 – Phần TBA Nt thửa 3 Nt
6 Trích đo thửa đất diện tích 1000 m2 đến 3000m2 – Phần TBA Nt thửa 3 Nt
7 Cắm mốc vị trí TBA, đường vào TBA giai đoạn kiểm đếm đền bù. Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB ngoài thực địa Mốc 10 Cắm mốc GPMB phục vụ kiểm đếm đền bù phần TBA và đường vào trạm
8 Khôi phục mốc vị trí TBA, đường vào TBA giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Đủ cơ sở để phục vụ công tác triển khai thi công. Mốc 5 Cắm mốc GPMB phục vụ triển khai thi công phần TBA và đường vào trạm
9 Chọn điểm, đổ và chôn mốc, đo ngắm, tính toán GPS – Phần ĐZ Đủ cơ sở để thống nhất và chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ công tác trích đo địa chính. Điểm 36 Xây dựng lưới địa chính phần ĐZ 110kV
10 Trích đo thửa đất diện tích dưới 100 m2 – Phần ĐZ Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB. thửa 13 Trích đo thửa đất phần ĐZ 110kV
11 Trích đo thửa đất diện tích 100 m2 đến 300m2 – Phần ĐZ Nt thửa 136 Nt
12 Trích đo thửa đất diện tích 300 m2 đến 500m2 – Phần ĐZ Nt thửa 64 Nt
13 Trích đo thửa đất diện tích 500 m2 đến 1000m2 – Phần ĐZ Nt thửa 38 Nt
14 Trích đo thửa đất diện tích 1000 m2 đến 3000m2 – Phần ĐZ Nt thửa 9 Nt
15 Trích đo thửa đất diện tích 3000 m2 đến 1 ha – Phần ĐZ Nt thửa 4 Nt
16 Đo vẽ bản độ địa chính hành lang tuyến ĐZ 110kV: Tỷ lệ 1/1000 Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB ha 10 Phần ĐZ 110kV
17 Cắm mốc vị trí móng cột ĐZ 110kV giai đoạn kiểm đếm. Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB ngoài thực địa Mốc 340 Cắm mốc GPMB phục vụ kiểm đếm đền bù phần ĐZ 110kV
18 Cắm mốc vị trí tiếp địa giai đoạn kiểm đếm Nt Mốc 680 Nt
19 Cắm mốc hành lang tuyến ĐZ giai đoạn kiểm đếm Nt Mốc 438 Nt
20 Khôi phục mốc vị trí chân cột ĐZ giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Đủ cơ sở để phục vụ công tác triển khai thi công ngoài thực địa Mốc 170 Cắm mốc GPMB phục vụ triển khai thi công phần ĐZ 110kV
21 Khôi phục mốc vị trí tiếp địa cột ĐZ giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Nt Mốc 340 Nt
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->