Gói thầu: Gói thầu số 01: Vệ sinh môi trường đô thị huyện Phong Thổ năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115118-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Vệ sinh môi trường đô thị huyện Phong Thổ năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200112797
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 333 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 21:22:00 đến ngày 2020-01-15 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,711,864,600 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công Đường 4D - QL12 (từ Dương thủy đến Cổng chào Pa So) dài 2600m ( 1 lần /ngày) Km 865,8 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
2 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công Đường đi bộ bờ suối, Khu phía Nam (Đường 1,6 m - Từ Khách sạn Lan Ạnh đến đầu cầu Pa So) dài 850 m, (5 ngày/lần) Km 56,1 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công Đường đi bộ bờ suối, Khu phía bắc ( Đường 1,6 m - Từ Nhà hàng trọng bằng đến đầu cầu Pa So) dài 800m. (5 ngày/lần) Km 52,8 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
4 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 22,5m+20,5m: Dài 1.190m (Từ Nhà hàng Trọng Bằng đến cầu tái định cư bản mới) =24.395 m2, ngày 2 lần 10.000 m2 1.624,707 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường bờ suối (Đường 10,5 m - Từ Nhà hàng trọng bằng đến đầu cầu Pa So) dài 800m = 8.400 m2, ngày 2 lần 10.000 m2 559,44 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
6 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 10,5 m (Từ Quán hát Mai Linh nối đường 22,5 m) dài 60 m = 630 m2, ngày 2 lần 10.000 m2 41,958 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
7 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 10,5 m (Tuyến thứ 2 Sau nhà hàng Trọng Bằng - Nhà Một cửa) dài 390 m = 4095 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 136,3635 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
8 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 11,5 m (Dãy thứ 2 tính từ đường bờ suối vào đường 22,5m sau Ban QLDA) dài 121m = 1.270 m2 10.000 m2 84,582 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
9 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 11,5 m (Dãy thứ 2 tính từ đường bờ suối vào đường 22,5m sau Tòa án Nhân dân) dài 245 m = 2.572,5 m2, ngày quét 2 lần 10.000 m2 171,2952 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
10 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 11,5 m (Từ nhà Thi đấu đến Quán hát Mai Linh) dài 160 m =1.680 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 55,944 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
11 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Đường 10,5 m (Tuyến bờ suối từ cầu Pa So - Đài Truyền Thanh-TH) dài 100 m = 1.050 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 34,965 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
12 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy 1 (Đường 9,5 m - Sau QL 4D) dài 383 m =3.638 m2, ngày quét 2 lần 10.000 m2 242,2908 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
13 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy 2 (Đường 9,5 m) dài 220 m = 2.090 m2, ngày quét 2 lần 10.000 m2 139,194 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
14 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy 3 (Đường 9,5 m) dài 660 m = 6,270 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 208,791 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
15 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy trường Cấp 1+ 2 (Đường 9,5 m - Nối ra QL 4D) dài 240 m = 2.280 m2, ngày quét 2 lần 10.000 m2 151,848 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
16 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy Từ trường Cấp 3 nối QL 4 D (Đường 9,5 m) dài 126 m = 1.197 m2, ngày quét 2 lần 10.000 m2 79,7202 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
17 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy NHĐTư nối QL 4D (Đường 9,5 m) dài 120 m = 1.140 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 37,962 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
18 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công Khu vực phía nam: Dãy đường 9,5 m (Khu hạt kiểm lâm) dài 180 m = 1.710 m2 (thực hiện 01 lần/ngày) 10.000 m2 56,943 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
19 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly L Thôn Thống nhất (Vàng Khon), Vàng Bó, Tổ dân phố Hữu Nghị, Pa So, Hòa Bình, Thôn Đoàn Kết (Chiêng Na, Thèn Nưa, Thèn Chồ) Tấn 2.597,4 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
20 Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt, công suất bãi Chôn lấp và sử lý rác sinh hoạt 4 ngày 1 lần ( Khu vực thị trấn) Tấn 1.684,8 Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
21 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ(xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác (thôn Tây Sơn, Tây Nguyên, Tây An) lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly L Tấn 1.498,5 Địa điểm thực hiện: Thị tứ Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
22 Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt, công suất bãi Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt, công suất bãi Tấn 972 Địa điểm thực hiện: Thị tứ Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->