Gói thầu: Công tác duy trì thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 6 xã thuộc thị xã Sơn Tây năm 2020 (Khối lượng phát sinh ngoài gói thầu năm 2020)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114639-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây
Tên gói thầu Công tác duy trì thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 6 xã thuộc thị xã Sơn Tây năm 2020 (Khối lượng phát sinh ngoài gói thầu năm 2020)
Số hiệu KHLCNT 20191209445
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị xã Sơn Tây (thuộc sự nghiệp kinh tế)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:55:00 đến ngày 2020-01-17 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 950,627,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài 500->1000m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 1.098
2 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài 1000->1500m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 732
3 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài 1500->2000m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 1.464
4 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài 2000->3000m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 1.830
5 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài >3000m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 1.830
6 QLVH trạm đường phố, Trạm có chiều dài Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật (trạm/ngày) 375,06
7 Xử lý chạm chập sự cố nổi Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật lần sự cố 2
8 Xử lý chạm chập sự cố chìm Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật lần sự cố 2
9 Thay dây lên đèn 2x2,5 mm cáp treo Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật m 16
10 Thay thế bộ đèn Led 80W ở độ cao ≤ 12m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật bộ 2
11 Thay cột thép 7m Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật cột 2
12 Thay cáp ngầm ruột đồng 4x16mm Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật m 76
13 Thay cáp ngầm ruột đồng 4x6mm Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật m 76
14 Lắp bảng điện cửa cột Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật cái 4
15 Thay đầu cốt đồng Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật cái 32
16 Băng dính cách điện Chương V–Yêu cầu về kỹ thuật cuộn 8
Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 0%
Chi phí dự phòng trượt giá 0%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->