Gói thầu: E-RG01: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy của Công ty Thủy điện Sơn La năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121441-02
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên gói thầu E-RG01: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy của Công ty Thủy điện Sơn La năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191234558
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất điện Công ty Thủy điện Sơn La năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:04:00 đến ngày 2020-01-15 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 228,690,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo trì thang máy trong khu vực nhà máy thủy điện Sơn La và khu vực trụ sở văn phòng Công ty tại thành phố Sơn La Như Mục 2. Nội dung công việc chi tiết – Mẫu số 2 . 0
2 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 5S/O . Cái 2
3 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 6S/O . Cái 1
4 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 7S/O . Cái 1
5 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 8S/O . Cái 3
6 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 11S/O . Cái 1
7 Bảo trì thang máy trong khu vực nhà máy thủy điện Lai Châu Như Mục 2. Nội dung công việc chi tiết – Mẫu số 2 . 0
8 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 6S/O . Cái 2
9 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 8S/O . Cái 1
10 Bảo trì thang máy hiệu Mitsubishi 12S/O . Cái 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->