Gói thầu: Gói thầu số 1: Trung tu xe tải Hino FL1JTUA.MB lắp cẩu Kanglim KS1253N và giỏ thang 14M-8599

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120819-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần Than Hà Tu Vinacomin
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Trung tu xe tải Hino FL1JTUA.MB lắp cẩu Kanglim KS1253N và giỏ thang 14M-8599
Số hiệu KHLCNT 20200120058
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 40 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:54:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,601,476,736 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,500,000 VNĐ ((Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Trung tu/sửa chữa xe Tải Hino FL1JTUA.MB lắp cẩu Kanglim KS1253N và giỏ thang 14M-8599 đảm bảo thông số yêu cầu kỹ thuật Sửa chữa xe Tải Hino FL1JTUA.MB lắp cẩu Kanglim KS1253N và giỏ thang 14M-8599 đảm bảo các thông số theo yêu cầu kỹ thuật; - Cung cấp vật tư, thiết bị: + Cung cấp vật tư, thiết bị theo nội dung hồ sơ mời thầu; + Những vật tư, thiết bị nhập khẩu mới 100% và phải có đủ CO, CQ và đảm bảo đúng quy cách, kích thước lắp đặt theo quy chuẩn của loại loại xe Tải Hino FL1JTUA.MB lắp cẩu Kanglim KS1253N và giỏ thang Xe 1 Dẫn chiếu đến quy định tại Mục 2 Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->