Gói thầu: Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124227-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty thuỷ điện Sông Tranh
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy
Số hiệu KHLCNT 20200123392
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn SXKD điện năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:42:00 đến ngày 2020-01-17 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 152,228,986 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 I-Khu vực nhà máy Phụ lục 1 - Chương III o 1
2 I.1 - Cao trình 93.50 Phụ lục 1 - Chương III m2 578
3 I.2 - Cao trình 87.80 Phụ lục 1 - Chương III m2 1.237
4 I.3 - Cao trình 82.10 Phụ lục 1 - Chương III m2 1.237
5 I.4 - Cao trình 75.60 Phụ lục 1 - Chương III m2 1.645
6 I.5 - Cao trình 70.50 Phụ lục 1 - Chương III m2 684
7 I.6 - Khu vực vành đai Nhà Máy Phụ lục 1 - Chương III m2 4.600
8 II - Khu vực trạm phân phối 220 Phụ lục 1 - Chương III o 1
9 II.1 - Nhà điều hành trạm Phụ lục 1 - Chương III m2 430
10 II.2 - Khu vực bên ngoài Phụ lục 1 - Chương III m2 11.350
11 III - Hệ thống mương cáp Phụ lục 1 - Chương III o 1
12 III.1 - Hệ thống mương cáp Phụ lục 1 - Chương III m2 2.000
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->