Gói thầu: Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127944-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Tên gói thầu Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191277440
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất điện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 09:48:00 đến ngày 2020-01-17 10:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 159,776,307 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Kiểm định công tơ 3 pha KTS lập trình Công tơ điện tử 3 pha 4 dây Elster A1700 cái 10
2 Kiểm định định kỳ biến áp đo lường Biến điện áp 1 pha kiểu tụ dung lượng 100VA, 220000/√3 V: 110/√3 V của Hệ thống đo đếm chính và dự phòng 1 đặt tại phía 220kV MBA tăng áp T1 (T2) cái 6
3 Kiểm định định kỳ biến dòng đo lường 220kV Biến dòng điện 1 pha dung lượng 30VA, 400/1 A của Hệ thống đo đếm chính và dự phòng 1 đặt tại phía 220kV MBA tăng áp T1 (T2) cái 6
4 Kiểm tra Hệ thống mạch dòng điện Kiểm tra Hệ thống mạch dòng điện Hệ thống 10
5 Kiểm tra Hệ thống mạch điện áp Kiểm tra Hệ thống mạch điện áp Hệ thống 10
6 Kiểm tra đồ thị véc tơ Kiểm tra đồ thị véc tơ Hệ thống 10
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->