Gói thầu: Vệ sinh bảo trì hàng ngày tại khu nhà S cho Trung tâm sản xuất phim Truyền hình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123680-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm sản xuất phim truyền hình
Tên gói thầu Vệ sinh bảo trì hàng ngày tại khu nhà S cho Trung tâm sản xuất phim Truyền hình
Số hiệu KHLCNT 20200123208
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn nguồn vốn chi thường xuyên
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:58:00 đến ngày 2020-01-15 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 198,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Vệ sinh làm sạch trung tâm Làm sạch sàn hành lang công cộng tầng 1, tầng 2, tầng 3; Khu cầu thang bộ; Quét dọn sân Làm sạch khu vệ sinh nam (03 phòng), khu vệ sinh nữ (03 phòng); Làm sạch phòng ban lãnh đạo và Hội trường tháng 12
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->