Gói thầu: Đo vẽ địa chính, lập hồ sơ cấp đất

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105747-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Đo vẽ địa chính, lập hồ sơ cấp đất
Số hiệu KHLCNT 20191252831
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn EVNNPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:27:00 đến ngày 2020-01-14 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,163,826,308 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 22,000,000 VNĐ ((Hai mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc, đo ngắm, tính toán GPS Đủ cơ sở để thống nhất và chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ công tác trích đo địa chính. Điểm 54 Xây dựng lưới địa chính
2 Trích đo thửa đất diện tích dưới 100 m2 Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB. thửa 14 Trích đo thửa đất
3 Trích đo thửa đất diện tích 100 m2 đến dưới 300m2 Nt thửa 14 Nt
4 Trích đo thửa đất diện tích 300 m2 đến dưới 500m2 Nt thửa 42 Nt
5 Trích đo thửa đất diện tích 500 m2 đến dưới 1000m2 Nt thửa 33 Nt
6 Trích đo thửa đất diện tích 1000 m2 đến dưới 3000m2 Nt thửa 33 Nt
7 Trích đo thửa đất diện tích 3000 m2 đến 1 ha Nt thửa 11 Nt
8 Đo vẽ bản độ địa chính hành lang tuyến ĐZ 110kV: Tỷ lệ 1/1000 Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB ha 23,47 Hành lang ĐZ 110kV
9 Cắm mốc vị trí móng cột ĐZ 110kV giai đoạn kiểm đếm. Đủ cơ sở để phục vụ công tác kiểm đếm BTGPMB ngoài thực địa Mốc 444 Cắm mốc GPMB phục vụ kiểm đếm đền bù
10 Cắm mốc vị trí tiếp địa giai đoạn kiểm đếm Nt Mốc 888 Nt
11 Cắm mốc các vị trí xây kè móng cột giai đoạn kiểm đếm Nt Mốc 304 Nt
12 Cắm mốc hành lang tuyến ĐZ giai đoạn kiểm đếm Nt Mốc 2.087 Nt
13 Khôi phục mốc vị trí chân cột ĐZ giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Đủ cơ sở để phục vụ công tác triển khai thi công ngoài thực địa Mốc 222 Cắm mốc GPMB phục vụ triển khai thi công phần ĐZ 110kV
14 Khôi phục mốc vị trí tiếp địa cột ĐZ giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Nt Mốc 444 Nt
15 Khôi phục mốc các vị trí xây kè móng cột ĐZ giai đoạn thi công (Chỉ được thanh toán khi được xác định mất mốc) Nt Mốc 152 Nt
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->