Gói thầu: Gói thầu số 1: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp thời gian 12 tháng tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112401-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp thời gian 12 tháng tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An
Số hiệu KHLCNT 20191262513
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công của Bệnh viện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:38:00 đến ngày 2020-01-17 15:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,971,392,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Khoa Cấp cứu - 01 làm giờ hành chính, 03 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h, ca 3: 22h – 6h) * Vị trí làm: - Văn phòng khoa dinh dưỡng, phòng chụp X-quang, CT tại khoa cấp cứu - Cầu thang bộ số 2 từ tầng 1 lên tầng 2 - Hành lang ngoài xung quanh khoa, nhà VSCC khoa cấp cứu Người 4
2 Khoa Khám bệnh - 03 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Đổ rác Viện xanh - Hành lang đường xuống Trung tâm dịch vụ Người 3
3 Khoa X- quang - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Phòng can thiệp mạch - Hành lang ngoài xung quanh khoa, sảnh cầu thang máy số 5-6 - Cầu thang bộ số 10 từ tầng 1 lên tầng 2 Người 1
4 Khoa Ngoại TH1 - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang xung quanh khoa - Hành lang xuống khoa KSNK - Cầu thang bộ số 9 từ tầng 1 lên tầng 2 Người 1
5 Khoa Vi sinh - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang phía ngoài khoa: + Từ chân cầu thang bộ số 4 đến điểm giao giữa hành lang với khoa nội thận, nhà vệ sinh công cộng + Hành lang phía ngoài khoa + Sảnh trước của khoa, trước cầu thang máy số 7- số 8 Người 1
6 Khoa Thận nhân tạo - 02 làm theo ca ( ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Hành lang từ trước cửa khoa PHCN đến điểm giao nhau với hành lang phía ngoài khoa vi sinh - Cầu thang bộ số 7 tầng 1 lên tầng 2 Người 2
7 Khoa Bệnh nhiệt đới - 3,5 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca ( ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Đường đi lên khoa BNĐ - Giám sát công việc vệ sinh tầng 1, 2,3, ngoại cảnh - Làm vệ sinh khu vực công cộng khoa Ngoại TH1, PHCN từ 18h- 22h Người 5,5
8 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn + Giải phẫu bệnh - 01 làm giờ hành chính Người 1
9 Khoa Trung tâm dịch vụ + Vật tư - 2,5 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca ( ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Giám sát công việc vệ sinh tầng 1, 2,3,ngoại cảnh Người 4,5
10 Khoa Phục hồi chức năng - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Đường đi lên đi hành lang trước cửa khoa PHCN - Cầu thang bộ số 8 từ tầng 1 lên tầng 2 - Sảnh ngoài của khoa, hành lang xuống khoa Bệnh nhiệt đới Người 1
11 Khoa Thăm dò chức năng - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Phòng KHTH, Phòng điều dưỡng, Hội trường 1 Đổ rác Viện hoa - Cầu thang bộ số 3 từ tần 1 lên tầng 2 - Hành lang từ chân cầu thang bộ số 4 đến hành lang ngoài xung quanh khoa Người 1
12 Khu vực hành chính - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Sảnh chính và cầu thang cuốn - Cầu thang bộ số 4-5 từ tầng 1 lên tầng 2, cầu thang bộ bên cạnh khoa KHTH từ tầng 1 lên tầng 3 Người 1
13 Khoa Dược - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Sảnh hành lang ngoài khoa dược - Hội trường tầng 2 và khu vực xung quanh hội trường, nhà VSCC hội trường - Cầu thang bộ từ số 7-8- 9 từ tầng 2 lên tầng 3 - Phòng công nghệ thông tin Người 1
14 Khoa Da liễu - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang phía ngoài khoa: + Từ sảnh cầu thang máy số 1, 2, 3,4 tầng 2 đếnđiểm giao nhau với hành lang hội trường tầng 2 - Hành lang phía ngoài khoa đến trước cửa khoa - Nhà vệ sinh công cộng khoa Hồi sức ngoại khoa - Cầu thang bộ số 6 từ tầng 2 lên tầng 3 Người 1
15 Khoa Ngoại Tiết niệu - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quang khoa - Cầu thang bộ số 10 từ tầng 2 lên tầng 3 - Sảnh cầu thang máy số 5-6-7-8 tầng 2 - Phòng thanh toán tầng 2 Người 2
16 Khoa Huyết học truyền máu + hóa sinh - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Phòng GPB tầng 2 + phòng thủ thuật của khoa huyết học - Hành lang ngoài xung quanh khoa , hành lang từ chân cầu thang số 4 đến hành lang trước cửa vào khoa HSTC-CĐ - Cầu thang bộ số 3 từ tầng 2 lên tầng 3 Người 1
17 Khoa Gây mê hồi sức - 04 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) Người 6
18 Khoa Hồi sức tích cực – chống độc - 01 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Hành lang từ cửa khoa đến nhà VSCC của khoa, nhà VSCC của khoa - Cầu thang bộ số 2 từ tầng 2 lên tầng 3 Người 3
19 Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa - 01 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 4- số 5 từ tầng 2 lên tầng 3 Người 3
20 Khoa Răng hàm mặt - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - VSCC của khoa - Hành lang từ nhà VSCC hành lang ngoài xung quanh khoa răng hàm mặt - Cầu thang bộ số 3- 4- 5 từ tầng 3 lên tầng 4 Người 1
21 Khoa Huyết học lâm sàng - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quanh khoa, hành lang từ khoa đến điểm giao nhau với hành lang ngoài khoa RHM - Cầu thang bộ số 2 từ tầng 3 lên tầng 4 Người 1
22 Khoa Ngoại tiêu hóa - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quanh khoa, nhà VSCC của khoa - Phòng thanh toán tầng 3 Người 2
23 Khoa Chấn thương - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quanh khoa - Cầu thang bộ số 9 từ tầng 3 lên tầng 4 - Sảnh cầu thang máy số 5-6-7-8 tầng 3 Người 2
24 Khoa Phẫu thuật thần kinh – cột sống - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quanh khoa, hành lang ngoài đơn nguyên mới của khoa CTCH- PTTKCS - Cầu thang bộ số 3 từ tầng 3 lên tầng 4 Người 2
25 Khoa Ngoại gan mật - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Hành lang ngoài xung quanh khoa - Cầu thang bộ số 10 từ tầng 3 lên tầng 4 Người 1
26 Khoa Nhi sơ sinh+ đơn vị hỗ trợ sinh sản - 01 làm giờ hành chính Người 1
27 Khoa Sản - 01 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 11 từ tầng 3 lên tầng 4 - Nhà VSCC khoa Người 3
28 Khoa Tai mũi họng - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang từ tầng 4 lên tầng 5 số 5-6-9 - Sảnh cầu thang máy số 1,2,3,4 Người 1
29 Khoa Mắt - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ xung quanh khoa số 11-12 từ tầng 4 lên tầng 5 - Khu vực hành lang trước khoa - Khu vực mới của khoa nội tiêu hóa - khoa TMH chuyển từ khoa mắt Người 1
30 Khoa Nội tiêu hóa - 01 làm giờ hành chính Người 1
31 Khoa Nội lão khoa - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 3-4-10 từ tầng 4 lên tầng 6 - Sảnh cầu thang máy số 1,2,3,4 tầng 5 Người 1
32 Khoa Thần kinh - 1,5 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 11- 12 từ tầng 5 lên tầng 6 - Giám sát vệ sinh các khoa tầng 4-5-6-7 Người 1,5
33 Khoa TT Đột quỵ - 01 làm giờ hành chính, 02 làm theo ca (ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 3- 6-9 từ tầng 5 lên tầng 6 - Làm vệ sinh khu vực công cộng khoa thần kinh từ 18h- 22h Người 3
34 Khoa Tim mạch 1 + tim mạch 2 - 03 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ từ xung quanh khoa từ tầng 6 lên tầng 7 - Sảnh cầu thang máy số 1,2,3,4 tầng 6 Người 3
35 Khoa Ngoại tim mạch lồng ngực - 01 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ số 11-12 từ tầng 6 lên tầng 7 Người 1
36 Khoa Cơ xương khớp – Y học cổ truyền – Nội tiết - 03 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Cầu thang bộ xung quanh khoa, sảnh cầu thang máy tầng 7 - Giám sát vệ sinh các khoa tầng 4- 5-6-7 Người 3
37 Khoa Nội hô hấp - 0,5 (giám sát) làm giờ hành chính, 02 làm theo ca ( ca 1: 6h – 14h, ca 2: 14h – 22h) * Vị trí làm: - Cầu thang bộ xung quanh số 3-4-10 - Làm vệ sinh tại khoa - Ca 2:Làm vệ sinh khu vực công cộng khoa YHCT, khoa Ngoại TMLN từ 18h- 22h, tim mạch 1 Người 2,5
38 Khoa Ngoại cảnh - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Làm sân trước nhà tang lễ Người 2
39 Vận hành máy - 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Chạy máy đánh sàn, thực hiện vệ sinh tại hành lang và các sảnh Người 2
40 Chạy ngoài '- 02 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Lau quạt trần và kính >3m Người 2
41 Cơ động - 03 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Làm mái ngoài khoa mắt, TMH, Nội tiêu hóa - Vệ sinh cầu thang máy - Sắp xếp vào các vị trí khi có nghỉ - Tăng cường các khoa khi có yêu cầu đột xuất - Làm vệ sinh khu vực công cộng ngoài giờ từ 18h-22h khoa: Ngoại tiêu hóa- chấn thương- PTCS- ngoại TH2- HHLS- đổ rác viện hoa Người 3
42 Vận chuyển rác - 03 làm giờ hành chính * Vị trí làm: - Vận chuyển rác từ tầng hầm đến khu tập kết rác theo quy định của bệnh viện Người 3
43 Quản lý (Tổ trưởng) - 01 làm giờ hành chính Người 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->