Gói thầu: Chương trình truyền hình về công tác xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch, công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116194-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu Chương trình truyền hình về công tác xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch, công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200116053
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Kinh phí xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:47:00 đến ngày 2020-01-15 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,260,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chương trình truyền hình về công tác xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch, công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2020. -Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện về chuyên môn và phát sóng trên sóng truyền hình. -Số lượng chương trình: 01 số phát sóng/tháng bắt đầu từ tháng 01/2020. -Thời lượng phát sóng: 10 - 12 phút/số phát sóng. -Khung giờ phát: từ 18h20 thứ Bảy tuần thứ ba trong tháng. -Kênh phát sóng: chương trình được phát sóng trên kênh VTV9. Số phát sóng 12
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->