Gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106075-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20191271139
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn kế hoạch ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 08:32:00 đến ngày 2020-01-10 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 59,139,419 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực Yên Thủy Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
2 Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực Mai Châu Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
3 Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực Lạc Sơn Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
4 Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực Kim Bôi Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
5 Giảm TTĐN các TBA có TTĐN >10% Khu vực Lạc Thủy Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
6 Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lạc Sơn, Yên Thủy năm 2020 Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình ĐTXD công trình 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->