Gói thầu: Gói thầu số 4: Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình năm 2020 (các huyện Văn Quan; Lộc Bình, Đình Lập; Văn Lãng, Tràng Định; Bình Gia, Bắc Sơn)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124813-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực lạng Sơn - Chi nhánh tổng công ty điện lực Miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 4: Bảo hiểm thi công xây dựng các công trình năm 2020 (các huyện Văn Quan; Lộc Bình, Đình Lập; Văn Lãng, Tràng Định; Bình Gia, Bắc Sơn)
Số hiệu KHLCNT 20191258638
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn TDTM KHCB của EVN NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 16:01:00 đến ngày 2020-01-20 16:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 48,972,075 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 700,000 VNĐ ((Bảy trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng / lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ 3 Công trình 1 - Xây dựng mới 6,4km đường dây 35kV - Xây dựng mới 05 TBA, tổng công suất 500kVA + 04 TBA 100kVA-35/0,4kV + 01 TBA 100kVA-10(35)/0,4kV - Cải tạo và xây dựng mới 1,842 đường dây hạ áp.
2 Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Lộc Bình, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng / lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ 3 Công trình 1 - Xây dựng mới 8,88 km đường dây 35kV - Xây dựng mới 06 TBA 100kVA-35/0,4kV, tổng công suất 600kVA - Cải tạo và xây dựng mới 6,17km đường dây hạ áp.
3 Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Văn Lãng, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng / lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ 3 Công trình 1 - Xây dựng mới 5,87km đường dây 35kV - Xây dựng mới mới 06 Trạm biến áp, tổng công suất 910 kVA trong đó: + MBA 100kVA-35/0,4kV: 03 máy + MBA 180kVA-35/0,4kV: 02 máy + MBA 250kVA-35/0,4kV: 01 máy - Cải tạo và xây dựng mới 4,035km đường dây hạ áp.
4 Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Bình Gia, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2020 Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng / lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ 3 Công trình 1 - Xây dựng mới 4,88 km đường dây 35kV - Xây dựng mới 05 TBA, tổng công suất 715kVA + 01 TBA 75kVA-35/0,4kV + 01 TBA 100kVA-35/0,4kV + 01 TBA 180kVA-35/0,4kV + 02 TBA 180kVA-10(35)/0,4kV. - Cải tạo và xây dựng mới 0,514km đường dây hạ áp.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->