Gói thầu: “SCTX-2019-33: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh phía Đông tháp chuyển tiếp số 1 Phân xưởng Cung cấp nhiên liệu- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125647-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Tên gói thầu “SCTX-2019-33: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh phía Đông tháp chuyển tiếp số 1 Phân xưởng Cung cấp nhiên liệu- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
Số hiệu KHLCNT 20200125538
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:30:00 đến ngày 2020-01-17 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 87,088,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 900,000 VNĐ ((Chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh phía Đông tháp chuyển tiếp số 1 phân xưởng cung cấp Nhiên liệu Dẫn chiếu đến phần III, Chương V Hệ thống 1 Tham khảo Bảng chào giá tại "File khác"
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->