Gói thầu: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại cho Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115993-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 14:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại cho Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200112858
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 13:46:00 đến ngày 2020-01-20 14:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 609,260,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chất thải nhân lây nhiễm dạng rắn Mã CTNH: 13 01 01 Kg 25.000 Rắn
2 Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại Mã CTNH: 13 01 02 Kg 350 Rắn
3 Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất Mã CTNH: 13 01 03 Kg 50 Rắn
4 Các thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng Mã CTNH: 13 03 02 Kg 20 Rắn
5 Bóng đèn huỳnh quang thải Mã CTNH: 16 01 06 Kg 60 Rắn
6 Các loại dầu mỡ thải Mã CTNH: 16 01 08 Kg 60 Lỏng
7 Pin, ắc quy thải bỏ Mã CTNH: 16 01 12 Kg 200 Rắn
8 Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 12) có các loại linh kiện điện tử (trừ bảng mạch điện tử không chưa vác chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ Mã CTNH: 16 01 03 Kg 120 Rắn
9 Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ, chứa các hoá chất độc hại) thải bỏ Mã CTNH: 18 01 01 Kg 120 Rắn
10 Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất Mã CTNH: 18 01 04 Kg 200 Rắn
11 Mực in thải có các thành phần nguy hại Mã CTNH:08 02 01 Kg 60 Rắn
12 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Mã CTNH:08 02 04 Kg 50 Rắn
13 Bùn thải từ hệ thống xử lý chất thải y tế Mã CTNH: 10 02 03 Kg 500 Rắn
14 Thiết bị thải bỏ có CFC Mã CTNH: 16 01 07 Kg 600 Rắn
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->