Gói thầu: Gói thầu PTV18-2020: Cung cấp nhân công phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều khiển cho trung tu tổ máy S2 và một số hạng mục dùng chung - NMNĐ Thái Bình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130605-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty nhiệt điện Thái Bình Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tên gói thầu Gói thầu PTV18-2020: Cung cấp nhân công phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều khiển cho trung tu tổ máy S2 và một số hạng mục dùng chung - NMNĐ Thái Bình
Số hiệu KHLCNT 20200130601
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 35 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 16:06:00 đến ngày 2020-01-31 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,380,019,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát buồng đốt 1. Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, 2. Tháo camera ra khỏi hệ thống. 3. Vệ sinh, kiểm tra phần cứng, phần mềm. 4. Thay thế chi tiết theo kết quả kiểm tra. 5. Lắp camera vào hệ thống. 6. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng. 7. Nghiệm thu. cái 4 A. PHẦN TỔ MÁY A1. Phần C&I Phần vận hành
2 Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị kiểm nhiệt hệ thống đo nồng độ oxy trong khói 1- Nghiên cứu tài liệu; 2- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. 3- Kiểm tra,vệ sinh thiết bị. 4. Hiệu chỉnh thiết bị theo kết quả kiểm tra 5- Kiểm tra tín hiệu về hệ thống điều khiển 6- Nghiệm thu. cái 2 A. PHẦN TỔ MÁY A1. Phần C&I Phần vận hành
3 Hiệu chỉnh các thiết bị đo nhiệt độ RTD 1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư. 2.Kiểm tra tình trạng và vệ sinh các thiết bị 3. Hiệu chỉnh thiết bị theo kết quả kiểm tra. 4.Vệ sinh, thu dọn dụng cụ khu vực công tác. 5. Nghiệm thu cái 6 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG (CEMS)
4 Hiệu chỉnh các thiết bị đo nhiệt độ TC 1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư. 2.Kiểm tra tình trạng và vệ sinh các thiết bị 3. Hiệu chỉnh thiết bị theo kết quả kiểm tra. 4.Vệ sinh, thu dọn dụng cụ khu vực công tác. 5. Nghiệm thu cái 6 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG (CEMS)
5 Vệ sinh và hiệu chỉnh lại thiết bị đo bụi 1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bi mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Tháo kiểm tra các đầu nối dây, siết lại hàng kẹp 3. Kiểm tra sensor giám sát nồng độ bụi 4. Tháo kiểm tra bo mạch xử lí của bộ phát hiện và phân tích bụi 5. Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu 6. Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phát hiện và phân tích bụí 7. Lắp thiết bị và đấu nối lại 8. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống 9. Truy cập vào màn hình để kiểm tra cài thông số, hiệu chỉnh thiết bị phát hiện và phân tích bụi 10. Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao cái 1 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG (CEMS)
6 Vệ sinh và hiệu chỉnh lại thiết bị đo lưu lượng. 1.Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công 2.Tháo lắp bộ chuyển đổi đo vệ sinh bảo dưỡng 3. Tháo các van xung vào chuyển đổi đo vệ sinh bảo dưỡng 4. Kết nối với Hart communicator để cài đặt hiệu chỉnh thiết bị đo 5. Kiểm tra tổng thể mạch đấu nối thiết bị 6. Kiểm tra thông xả các van và ống lấy mẫu đưa chuyển đổi đo vào làm việc 7. Xác lập số liệu, đối chiếu tiểu chuẩn nghiệm thu bàn giao cái 1 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG (CEMS)
7 Sửa chữa, bảo dưỡng Bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) của Hệ thống giám sát khí thải liên lục tổ máy 2 1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. 2. Tháo kiểm tra các đầu nối dây, siết lại hàng kẹp, vệ sinh các cell mẫu/ cell phân tích, các đường ống nối Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu và các thiết bị có lên quan trong hệ thống 3. Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phát hiện và phân tích khí Lắp thiết bị và đấu nối lại. 4. Thực hiện thông thổi đường xung khí mẫu 5. Truy cập vào màn hình để kiểm tra cài thông số, hiệu chỉnh bộ phân tích khí SOx, NOx Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, ghi lại thông số hiệu chỉnh vào biên bản hiệu chỉnh 6. Thu dọn mặt bằng thi công. 7. Nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng. bộ 1 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG (CEMS)
8 Thiết bị phân tích pH Hệ thống hóa chất Tháo kiểm tra các đầu nối dây Tháo sensor đo pH vệ sinh kiểm tra Kiểm ta thông rửa các đường ông lấy mẫu vào thiết bị phân tích Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH Kiểm tra màn hình siám sát và bàn phím điều khiển Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông sổ chức năng Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá Xác lập sế liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 2 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG AMS
9 Bộ giám sát khí Clo Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây, siết lại hàng kẹp Kiểm tra sensor giám sát độc tố của khí clo Tháo kiểm tra bo mạch xử lí của bộ phát hiện và phân tích clo Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phát hiện và phân tích clo Lắp thiết bị và đấu nối lại Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống Truy cập vào màn hình để kiểm tra cài thông số, hiệu chỉnh thiết bộ phát hiện và phân tích clo Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 2 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG AMS
10 Máy tính server AMS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 2 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG AMS
11 Thiết bị phân tích Oxy hòa tan Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích Tháo kiềm các cuộn dây đóng mở các van mẫu Tháo kiểm tra bo mạch phân tích oxy hoà tan Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Lắp thiết bị đấu nối và kiểm tra mạch điện Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng Hiệu chỉnh thiết bị phân tích oxy hoà tan So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 4 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG AMS
12 Kiểm tra, vệ sinh hệ thống camera - Lĩnh vật tư, chuẩn bị dụng cụ cho công việc bảo dưỡng; - Tháo thiết bị xuống để vệ sinh, bảo dưỡng; - Kiểm tra, bảo dưõng hàng kẹp, cáp tín hiệu, cáp nguồn, cáp điều khiển; - Kiểm tra dòng không tải, dòng có tài của từng camera; - Kiểm tra, thay mới các ốc giữ camera, ốc giữ cơ cấu chuyển động của camera, ốc giữ hộp bảo vệ camera, chân đế camera, ốc giữ cáp và ống gen luồn cáp; - Kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu chuyển động của camera; - Sau khi vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện lắp lại thiét bị đưa vào làm việc; - Hiệu chuẩn lại hành trình, vận hành thiết bị từ xa và tại chỗ; - Kiểm tra, xác nhận thiết bị làm việc tốt; - Lập biên bản nghiệm thu. cái 2 PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG AMS
13 Các máy tính HIS DCS Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 7 PHẦN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN (DCS)
14 Hệ thống máy tính camera lò Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 1 PHẦN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN (DCS)
15 Máy tính giám sát liên tục DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Thiết bị phòng phần mềm
16 Máy tính kỹ thuật EWS DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 2 Phần Thiết bị phòng phần mềm
17 Máy tính lưu trữ dữ liệu lâu dài LTDS DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 2 Phần Thiết bị phòng phần mềm
18 Máy tính thu thập dữ liệu theo sự kiện SOE DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 2 Phần Thiết bị phòng phần mềm
19 Module vi xử lý FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 36 Phần Thiết bị phòng FCS
20 Module truyền thông ESB FCS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài Kiểm tra còi, đèn và nút ấn báo động Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Tháo, lắp vệ sinh các bảng mạch hiển thị, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Kiểm tra chức năng và sự hoạt động của bộ truyền thông Kiểm tra truyền thông đến các thiết bị khác Kiểm tra mạch tổng thể Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 130 Phần Thiết bị phòng FCS
21 Module đầu vào tương tự AI FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiếm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Vệ sinh đế cắm Xiết lại hàng kẹp Phát dòng, kiểm tra tín hiệu phản hồi trên DCS Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 71 Phần Thiết bị phòng FCS
22 Module đầu ra tương tự AO FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 22 Phần Thiết bị phòng FCS
23 Module đầu vào số DI FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 151 Phần Thiết bị phòng FCS
24 Module đầu ra số DO FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Đặt lệnh, trên DCS đến từng kênh đầu ra (32 kênh), kiểm tra đèn trạng thái trên Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 66 Phần Thiết bị phòng FCS
25 Module đầu vào nhiệt điện trở RTD FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Vệ sinh để cắm Xiết lại hàng kẹp Lắp lại mô đun Phát dòng/áp, kiểm tra tín hiệu phản hồi trên DCS Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 9 Phần Thiết bị phòng FCS
26 Module truyền thông nối tiếp; modbus FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 22 Phần Thiết bị phòng FCS
27 Bảng mạch cấp nguồn cho các nhành modun (terminal board) FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 250 Phần Thiết bị phòng FCS
28 Module nguồn cấp cho node FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiếm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiếm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 130 Phần Thiết bị phòng FCS
29 Thí nghiệm rơ le MFT FCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Kiểm tra cầu chì, rơ le trung gian đầu ra Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên DCS đến từng kênh đầu ra (32 kênh), kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra, kiểm tra sự làm việc của các rơ le trung gian Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 13 Phần Thiết bị phòng FCS
30 Quạt làm mát tủ DCS FCS Tháo quạt ra vệ sinh, bảo dưỡng. Thay phin lọc gió ở các cửa hút gió; Lắp lại quạt, xiết lại hàng kẹp; Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị sau vệ sinh, bảo dưỡng. cái 84 Phần Thiết bị phòng FCS
31 Switch truyền thông mạng DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 28 Phần Thiết bị phòng FCS
32 Máy tính OPC Server DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 4 Phần Thiết bị phòng FCS
33 Máy tính Remote monitor DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 7 Phần Thiết bị phòng FCS
34 Tủ điều khiển DCS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 42 Phần Thiết bị phòng FCS
35 Máy tính kỹ thuật và vận hành CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 2 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
36 Module truyền thông CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 14 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
37 Module đầu vào (DI+AI) CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 57 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
38 Module đầu ra số DO CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
39 Bộ xử lý CPU CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 2 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
40 Nguồn CPU CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
41 NGUỒN 220 VAC/24VDC CHS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 25 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
42 SWITCH Truyền thông mạng CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 11 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
43 Tủ điều khiển CHS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 10 Phần Hệ thống điều khiển khu vực Nhiên liệu Thiết bị hệ thống điều khiển trung tâm Nhiên liệu
44 Module truyền thông TT CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 8 Phần Thiết bị trạm remote IO (Tháp TT1)
45 Module đầu vào (DI+AI) TT CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 11 Phần Thiết bị trạm remote IO (Tháp TT1)
46 Module đầu ra số DO TT CHS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Thiết bị trạm remote IO (Tháp TT1)
47 NGUỒN 220 VAC/24VDC TT CHS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 3 Phần Thiết bị trạm remote IO (Tháp TT1)
48 Tủ điều khiẻn TT CHS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Thiết bị trạm remote IO (Tháp TT1)
49 Module truyền thông RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
50 Module đầu vào (DI+AI) RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 6 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
51 Module đầu ra số DO RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
52 Bộ xử lý CPU RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
53 Nguồn CPU RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
54 NGUỒN 220 VAC/24VDC RE1 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 5 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
55 SWITCH Truyền thông mạng RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
56 Module nguồn xoay chiều RE1 Vệ sinh bảo dưỡng mô đun nguồn; Kiểm tra điện áp đầu ra. Kiểm tra tiếp địa mô đun; Xiết lại các đầu cốt. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
57 Touch Panel RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
58 Tủ điều khiển RE1 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
59 Biến tần điều khiển RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
60 Khởi động mềm RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 2 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
61 Biến tần điều khiển RE1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển khu vực kho than Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
62 Module truyền thông RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
63 Module đầu vào (DI+AI) RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
64 Module đầu ra số DO RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
65 Bộ xử lý CPU RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
66 Nguồn CPU RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
67 NGUỒN 220 VAC/24VDC RE2 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
68 SWITCH Truyền thông mạng RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
69 Module nguồn xoay chiều RE2 Vệ sinh bảo dưỡng mô đun nguồn; Kiểm tra điện áp đầu ra. Kiểm tra tiếp địa mô đun; Xiết lại các đầu cốt. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
70 Touch Panel RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
71 Tủ điều khiển RE2 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
72 Biến tần điều khiển RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
73 Khởi động mềm RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 2 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
74 Biến tần điều khiển RE2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy phá đống 2
75 Module truyền thông ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
76 Module đầu vào (DI+AI) ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
77 Module đầu ra số DO ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
78 Bộ xử lý CPU ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
79 Nguồn CPU ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
80 NGUỒN 220 VAC/24VDC ST1 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
81 SWITCH Truyền thông mạng ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
82 Màn hình điều khiển/ Touch Panel ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
83 Máy tính ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
84 Tủ điều khiển ST1 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
85 Biến tần điều khiển ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
86 Khởi động mềm ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
87 Biến tần điều khiển ST1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
88 Module truyền thông ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
89 Module đầu vào (DI+AI) ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
90 Module đầu ra số DO ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
91 Bộ xử lý CPU ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
92 Nguồn CPU ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
93 NGUỒN 220 VAC/24VDC ST2 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
94 SWITCH Truyền thông mạng ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
95 Module nguồn xoay chiều ST2 Vệ sinh bảo dưỡng mô đun nguồn; Kiểm tra điện áp đầu ra. Kiểm tra tiếp địa mô đun; Xiết lại các đầu cốt. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
96 Touch Panel ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
97 Máy tính ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
98 Tủ điều khiển ST2 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
99 Biến tần điều khiển ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
100 Khởi động mềm ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
101 Biến tần điều khiển ST2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Máy đánh đống 2
102 HMI tại khu vực cabin SU1 Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
103 Máy tính kỹ thuật SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
104 Module truyền thông SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 7 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
105 Module đầu vào (DI+AI) SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 20 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
106 Module đầu ra số DO SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 7 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
107 Bộ xử lý CPU SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
108 Nguồn CPU SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
109 NGUỒN 220 VAC/24VDC SU1 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
110 SWITCH Truyền thông mạng SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
111 Tủ điều khiển SU1 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 3 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
112 Biến tần điều khiển SU1 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 1
113 HMI tại khu vực cabin SU2 Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
114 Máy tính kỹ thuật SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
115 Module truyền thông SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 7 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
116 Module đầu vào (DI+AI) SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 20 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
117 Module đầu ra số DO SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 7 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
118 Bộ xử lý CPU SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
119 Nguồn CPU SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
120 NGUỒN 220 VAC/24VDC SU2 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
121 SWITCH Truyền thông mạng SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
122 Tủ điều khiển SU2 Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 3 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
123 Biến tần điều khiển SU2 Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Cẩu trục bốc than 2
124 Nguồn CPU Debris filter Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
125 Bộ xử lý CPU Debris filter Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
126 Module đầu vào (DI+AI) Debris filter Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
127 Module đầu ra số DO Debris filter Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
128 NGUỒN 220 VAC/24VDC Debris filter Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
129 Máy biến áp điều khiển Debris filter Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Vận chuyển thiết bị thí nghiệm trong phạm vi 2000m Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài, tháo đầu nối dây của máy biến điện áp Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp Kiểm tra đo cầu chì bảo vệ máy biến điện áp Đo điện trở một chiều các cuộn dây Đấu nối theo sơ đồ đấu dây thực tế, kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị cái 3 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
130 Quạt làm mát tủ Debris filter Tháo quạt ra vệ sinh, bảo dưỡng. Thay phin lọc gió ở các cửa hút gió; Lắp lại quạt, xiết lại hàng kẹp; Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị sau vệ sinh, bảo dưỡng. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
131 Máy tính Debris filter Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
132 Tủ điều khiẻn Debris filter Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển Debris filter & Cleaner tube. Hệ thống điều khiển Debris filter
133 Nguồn CPU Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
134 Bộ xử lý CPU Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
135 Module đầu vào (DI+AI) Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
136 Module đầu ra số DO Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
137 NGUỒN 220 VAC/24VDC Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
138 Máy biến áp cấp nguồn điều khiển Cleaner tube Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Vận chuyển thiết bị thí nghiệm trong phạm vi 2000m Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài, tháo đầu nối dây của máy biến điện áp Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp Kiểm tra đo cầu chì bảo vệ máy biến điện áp Đo điện trở một chiều các cuộn dây Đấu nối theo sơ đồ đấu dây thực tế, kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
139 Quạt làm mát tủ Cleaner tube Tháo quạt ra vệ sinh, bảo dưỡng. Thay phin lọc gió ở các cửa hút gió; Lắp lại quạt, xiết lại hàng kẹp; Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị sau vệ sinh, bảo dưỡng. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
140 Tủ điều khiển Cleaner tube Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển PLC Cleaner tube
141 Máy tính vận hành ESP Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
142 Máy tính kỹ thuật ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
143 Nguồn CPU ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
144 Bộ xử lý CPU ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
145 Module đầu vào DI ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 8 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
146 Module đầu ra số DO ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
147 Module đầu vào tương tự AI ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
148 Module đầu ra tương tự AO ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
149 Module truyền thông ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 11 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
150 NGUỒN 220 VAC/24VDC ESP Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
151 Bộ chuyển đổi quang ESP Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
152 Tủ điều khiển ESP Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 2 Phần Hệ thống điều khiển Khu vực lọc bụi tĩnh điện
153 Máy tính vận hành FGD Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 5 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
154 Máy tính kỹ thuật FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
155 Nguồn CPU FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 12 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
156 Bộ xử lý CPU FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 4 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
157 Module đầu vào DI FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 45 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
158 Module đầu ra số DO FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 44 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
159 Module đầu vào tương tự AI FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 13 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
160 Module đầu ra tương tự AO FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
161 Module truyền thông FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 28 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
162 SWITCH Truyền thông mạng FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
163 NGUỒN 220 VAC/24VDC FGD Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 16 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
164 Bộ chuyển đổi quang FGD Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
165 Quạt làm mát tủ FGD Tháo quạt ra vệ sinh, bảo dưỡng. Thay phin lọc gió ở các cửa hút gió; Lắp lại quạt, xiết lại hàng kẹp; Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị sau vệ sinh, bảo dưỡng. cái 18 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
166 Tủ điều khiển FGD Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 4 Phần Hệ thống điều khiển FGD Thiết bị phòng điều khiển trung tâm FGD
167 Máy tính GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
168 Nguồn CPU GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
169 Bộ xử lý CPU GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
170 Module đầu vào DI GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
171 Module đầu ra số DO GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
172 Module đầu vào tương tự AI GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
173 Module đầu ra tương tự AO GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
174 NGUỒN 220 VAC/24VDC GDS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 2 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
175 Máy biến áp cấp nguồn điều khiển GDS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Vận chuyển thiết bị thí nghiệm trong phạm vi 2000m Kiểm tra tình trạng và vệ sinh bên ngoài, tháo đầu nối dây của máy biến điện áp Đo thông mạch, đo điện trở cách điện của cáp Kiểm tra đo cầu chì bảo vệ máy biến điện áp Đo điện trở một chiều các cuộn dây Đấu nối theo sơ đồ đấu dây thực tế, kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị cái 2 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
176 Touch Panel GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. bộ 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
177 Tủ điều khiẻn GDS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
178 Biến tần điều khiển GDS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 16 Phần Thiết bị tủ PLC điều khiển băng tải khử nước thạch cao
179 Máy tính điều khiển/giám sát SPP 220kV Backup dữ liệu máy tính . Bảo trì phần hệ điều hành và phần mềm trên máy. Tháo, kiểm tra và đánh giá tình trạng thiết bị bên trong máy (các linh kiện điện tử trên mainboard, bộ nguồn; quạt làm mát bộ nguồn, thùng máy tính) Vệ sinh mainboard máy tính, đo đạc các linh kiện điện tử. Vệ sinh bộ nguồn; quạt làm mát (thay mới nếu có hư hỏng bất thường). Vệ sinh Ram và HDD cho các máy tính (thay mới HDD nếu có tiếng ồn lớn) Kiểm tra, vô dầu cho các quạt làm mát thùng máy tính và quạt CPU (thay mới nếu tiếng ồn cao). Vệ sinh, thay mới mỡ giải nhiệt trên CPU. Lắp lại các chi tiết, kiểm tra toàn bộ trước khi đưa máy vào làm việc -ON nguồn, khởi động và ghi nhận tổng thể trạng thái của máy. Làm biên bản nghiệm thu. hệ thống 5 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
180 Máy tính kỹ thuật SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
181 Bộ xử lý CPU/ C264 SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 9 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
182 Nguồn CPU SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 9 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
183 Mô đun đầu vào số DI SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 56 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
184 Mô đun đầu ra số DO SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 34 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
185 Mô đun đầu vào tương tự AI SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 9 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
186 SWITCH Truyền thông mạng tủ DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 17 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
187 Nguồn CPU tủ kết nối hệ thống DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
188 Bộ xử lý CPU tủ kết nối hệ thống DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
189 Mô đun đầu vào sô DI tủ kết nối hệ thống DCS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
190 Module truyền thông SPP 220kV Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
191 Tủ điều khiển SPP 220kV Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 4 Phần Hệ thống điều khiển trạm 220KV
192 Nguồn CPU SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
193 Bộ xử lý CPU SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
194 Mô đun đầu vào số DI SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 17 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
195 Mô đun đầu ra số DO SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 8 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
196 Mô đun đầu vào tương tự AI SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 3 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
197 Mô đun đầu ra tương tự AO SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
198 Module truyền thông SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
199 SWITCH Truyền thông mạng SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
200 NGUỒN 220 VAC/24VDC SB Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 4 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
201 Máy tính SB Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
202 Tủ điều khiển SB Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 2 Phần Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi
203 Bộ xử lý CPU AH Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
204 Mô đun đầu vào số DI AH Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
205 Mô đun đầu ra số DO AH Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
206 Mô đun đầu vào tương tự AI AH Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
207 NGUỒN 220 VAC/24VDC AH Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 12 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
208 Màn hình điều khiển tại chỗ Touch Panel AH Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
209 Tủ điều khiển AH Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 4 Phần Hệ thống điều khiển Bộ sấy không khí
210 Nguồn CPU AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
211 Bộ xử lý CPU AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
212 Mô đun đầu vào số DI AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
213 Mô đun đầu ra số DO AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
214 Mô đun đầu vào tương tự AI AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 5 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
215 Mô đun đầu ra tương tự AO AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
216 Module truyền thông AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
217 Màn hình điều khiển tại chỗ Touch Panel AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
218 Tủ điều khiển AUX.BOILER Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
219 Khởi động mềm AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 3 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
220 Biến tần điều khiển AUX.BOILER Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển Lò hơi phụ
221 Bộ xử lý CPU HFO Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
222 Mô đun đầu vào số DI HFO Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
223 Mô đun đầu ra số DO HFO Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
224 Mô đun đầu vào tương tự AI HFO Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
225 NGUỒN 220 VAC/24VDC HFO Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
226 Tủ điều khiển HFO Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Hệ thống điều khiển HFO Phần Tủ thiết bị PLC nhà dầu HFO
227 Bộ xử lý CPU HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
228 Mô đun đầu vào số DI HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
229 Mô đun đầu ra số DO HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
230 Mô đun đầu vào tương tự AI HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
231 Module truyền thông HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
232 NGUỒN 220 VAC/24VDC HFO UNLOADING Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
233 Tủ điều khiển HFO UNLOADING Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Tủ thiết bị PLC trạm bốc dỡ dầu HFO
234 Nguồn CPU HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
235 Bộ xử lý CPU HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
236 Mô đun đầu vào sô DI HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
237 Mô đun đầu vào tương tự AI HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
238 NGUỒN 220 VAC/24VDC HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
239 Màn hình điều khiển tại chỗ Touch Panel HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
240 Máy tính HPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
241 Tủ điều khiển HPBYPASS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển HP, LP bypass, Hệ thống điều khiển HP Bypass
242 Nguồn CPU LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
243 Bộ xử lý CPU LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
244 Mô đun đầu vào số DI LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
245 Mô đun đầu ra số DO LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
246 NGUỒN 220 VAC/24VDC LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
247 Touch Panel LPBYPASS Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
248 Tủ điều khiẻn LPBYPASS Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống điều khiển LP Bypass
249 Module Master điều khiển giám sát máy nén khí đo lường A Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
250 Mô đun Master điều khiển giám sát máy nén khí đo lường B Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
251 Module Master điều khiển giám sát máy nén khí phục vụ A Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
252 Module Master điều khiển giám sát máy nén khí phục vụ B Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
253 Module truyền thông Modbus máy nén khí Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
254 Module Master điều khiển giám sát bộ sấy khí A máy nén khí Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
255 Module Master điều khiển giám sát bộ sấy khí B máy nén khí Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống PLC điều khiển máy nén khí
256 Nguồn CPU STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo vệ sinh, bảo dưỡng khối nguồn Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của khối nguồn; đo điện trở cách điện cáp. Lắp lại các linh kiện, đấu nối lại cáp, kiểm tra tổng thể Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử bàn giao cái 8 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
257 Bộ xử lý CPU STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng làm việc của CPU Kiểm tra các sơ đồ, logic điểu khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
258 Mô đun đầu vào số DI STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 10 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
259 Mô đun đầu ra số DO STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 7 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
260 Mô đun đầu vào tương tự AI STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 8 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
261 Mô đun đầu ra tương tự AO STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 11 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
262 Module truyền thông STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 6 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
263 NGUỒN 220 VAC/24VDC STG Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật Chuẩn bị mặt bằng vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra các cầu chì nguồn điều khiển Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra Kiểm tra cách điện, thông mạch của cáp Đo điện áp đầu vào/ra của bảng mạch khối nguồn. Kiểm tra mạch tổng thể Kiểm tra thông số dưới tải Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 4 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
264 Máy tính STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị hệ thống 1 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
265 Màn hinh điều khiển tại chỗ Touch Panel STG Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 2 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
266 Tủ điều khiển STG Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 4 Phần Hệ thống điều khiển Tuabin, Máy phát
267 Màn hinh điều khiển tại chỗ Touch Panel FW Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm Kiểm tra tình trạng và vệ sinh, bên ngoài thiết bị Kiểm tra các đèn LED hiển thị trên màn hình Tháo, lắp vệ sinh bảng mạch điều khiển, kiểm tra các giắc cắm, con nối, cáp điều khiển Kiểm tra tín hiệu chung Kiểm tra nguồn cấp Kiểm tra các đầu vào/ra tương tự và số. Kiếm tra cách điện, thông mạch của cáp điều khiển, đo lường, bảo vệ Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm Kiểm tra chức năng của bộ hiển thị của màn hình Đấu nối lại như sơ đồ đấu dây thực tế Kiểm tra mạch tổng thể Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao, chạy thử thiết bị. cái 1 Phần Hệ thống giám sát độ rung quạt PA, FD
268 Module truyền thông FW Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm. Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trình Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên PLC Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống giám sát độ rung quạt PA, FD
269 Mô đun đầu vào tương tự AI FW Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun Phát tín hiệu đầu vào từng kênh, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, kiểm tra tín hiệu trên Citect Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên Citect Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 10 Phần Hệ thống giám sát độ rung quạt PA, FD
270 Mô đun đầu ra tương tự AO FW Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, các linh kiện Đặt lệnh trên chương trình điều khiển đến từng kênh đầu ra, kiểm tra đèn trạng thái trên mô đun, đo tín hiệu đầu ra Đấu nối lại cáp. Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao cái 2 Phần Hệ thống giám sát độ rung quạt PA, FD
271 Tủ điều khiển FW Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 1 Phần Hệ thống giám sát độ rung quạt PA, FD
272 Bộ phân tích khí thải (SOx, NOx,CO2, O2...) Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây, siết lại hàng kẹp Kiểm tra sensor giám sát nồng độ khí, vệ sinh bo mạch và các thiết bị bên trong bo mạch Tháo kiểm tra bo mạch xử lí của bộ phát hiện và phân tích SOx, Nox,... Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu và các thiết bị có liên quan trong hệ thống Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phát hiện và phân tích khí Lắp thiết bị và đấu nối lại. Thực hiện thông thổi đường xung khí mẫu Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của các thiết bị trong hệ thống: bộ làm mát khí mẫu, các phin lọc, ... Truy cập vào màn hình để kiểm tra cài thông số, hiệu chỉnh thiết bộ phát hiện và phân tích khí SOx, NOx Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 3 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
273 Thiết bị phân tích nồng độ bụi Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bi mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây, siết lại hàng kẹp Kiểm tra sensor giám sát nồng độ bụi Tháo kiểm tra bo mạch xử lí của bộ phát hiện và phân tích bụi Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phát hiện và phân tích bụí Lắp thiết bị và đấu nối lại Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống Truy cập vào màn hình để kiểm tra cài thông số, hiệu chỉnh thiết bị phát hiện và phân tích bụi Giám sát quá trình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 1 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
274 Thiết bị giảm sát độ ẩm, bộ làm mát Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây Kiểm tra đường khí lấy mẫu Tháo kiểm tra bo mạch bộ giám sát Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Lắp thiết bị và đấu nối lại mạch điện Truy cập vào màn hình để kiểm tra các thông số của bộ giám sát độ ẩm và hiệu chỉnh Giám sát quá tình thi công, xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn bàn giao bộ 2 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
275 Van điện từ/ Solenoid Valve Nghiên cứu tài liệu. Chuẩn bị mặt bằng,vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Vệ sinh bên ngoài van xung, tủ điều khiến van xung Tháo các đầu nối dây để kiểm tra. Tháo van xung kiểm tra, vệ sinh màng, phin lọc, lõi từ. Đo Kiểm tra thông mạch, cách điện của cáp nguồn, cáp điều khiển Tháo vệ sinh bảng mạch chỉnh lưu xung điều khiển Tháo bảng mạch rơle điều khiển van xung Kiểm tra đặc tính phụ thuộc của dòng tác động vào tổng dòng xung Kiểm tra, điện trở tiếp xúc, đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh của aptômát cấp nguồn Lắp các linh kiện đấu nối lại cho van xung Kiểm tra các khoá điều khiển Kiểm tra mạch điều khiển của van xung Hoàn chỉnh công tác sửa chữa chạy thử bàn giao. bộ 9 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
276 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo lắp đồng hồ đo Vệ sinh và bảo dưỡng cơ khí Hiệu chỉnh thông sổ của đồng hồ đo theo thiết bị mẫu Kiểm tra các van mẫu, van cân bằng, thông rửa và đưa đồng hồ đo vào làm việc. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao bộ 3 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
277 Bộ giảm áp- phin lọc Kiểm tra, bảo dưỡng. Vệ sinh, thay thế cốc lọc. Thử chức năng điều chỉnh nút vặn điều chỉnh áp lực. Kiểm tra các gioăng chèn. Lắp lại thiết bị và lập biên bản kiểm tra. bộ 4 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
278 Tủ điều khiển loại có bộ điều khiến Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. tủ 2 Phần Hệ thống giám sát khí thải liên tục chung
279 Kiểm tra, vệ sinh các tủ thông tin liên lạc Kiểm tra sơ bộ bên trong tủ trước khi tiến hành công tác; Cắt nguồn, kiểm tra chắc chắn không còn điện áp AC/DC trong tủ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến thiết bị trong tủ Kiểm tra, vệ sinh bên trong tủ điều khiển, các bộ nguồn AC/DC, các bộ lọc nhiễu nguồn AC trong tủ Kiểm tra,vệ sinh, tra dầu các quạt làm mát trong tủ Siết lại các hàng kẹp Kiểm tra hoàn chỉnh đấu nối toàn bộ thiết bị sau khi lắp đặt lại; Đóng nguồn tủ và kiểm điện áp ra các bộ nguồn AC/DC, Kiểm tra trạng thái các thiết bị Vệ sinh và sơn lại các tủ bị han rỉ Lập biên bản nghiệm thu. hệ thống 7 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
280 Kiểm tra, vệ sinh hệ thống camera - Lĩnh vật tư, chuẩn bị dụng cụ cho công việc bảo dưỡng; - Tháo thiết bị xuống để vệ sinh, bảo dưỡng; - Kiểm tra, bảo dưõng hàng kẹp, cáp tín hiệu, cáp nguồn, cáp điều khiển; - Kiểm tra dòng không tải, dòng có tài của từng camera; - Kiểm tra, thay mới các ốc giữ camera, ốc giữ cơ cấu chuyển động của camera, ốc giữ hộp bảo vệ camera, chân đế camera, ốc giữ cáp và ống gen luồn cáp; - Kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu chuyển động của camera; - Sau khi vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện lắp lại thiét bị đưa vào làm việc; - Hiệu chuẩn lại hành trình, vận hành thiết bị từ xa và tại chỗ; - Kiểm tra, xác nhận thiết bị làm việc tốt; - Lập biên bản nghiệm thu. cái 34 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
281 Network Video Recorder Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 1 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
282 Media Converter for Video Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 28 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
283 Media Converter for Ethernet Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, mô đun, vệ sinh bảng mạch bộ vi xử lý, kiểm tra đế cắm Lắp đặt lại bộ vi xử lý, đấu nối lại cáp Cài đặt, download chương trình, dữ liệu Kiểm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, kiểm tra các đèn trạng thái, tình trạng Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển; Kiểm tra địa chỉ vào/ra Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng, logic điều khiển Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 2 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
284 Controller for workstation Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 2 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
285 Máy tính kỹ thuật Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra thiết bị phần cứng Sao lưu cấu hình, dữ liệu Tháo cáp, nắp, vỏ máy, các thiết bị phần cứng Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị, bảng mạch, kiểm tra để cắm Lắp đặt lại các linh kiện, đấu nối lại cáp Cài đặt, dowload các chương trình, dữ liệu Kiếm tra, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, các phần mềm cài đặt, tình trạng làm việc của trạm trên hệ thống Kiểm tra các sơ đồ, logic điều khiển, các Graphic Kiểm tra tổng thể, thử ngẫu nhiên một số chức năng Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu thiết bị bộ 4 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
286 Switch Hub for Workstation Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. Kiểm tra tình trạng bên ngoài, tín hiệu chung Tháo các đầu nối dây, đo kiểm tra thông mạch, cách điện cáp Tháo mô đun, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra cách điện đế cắm Lắp lại mô đun, đấu nối lại cáp Kiểm tra địa chỉ, Download chương trinh Kiểm tra các đèn trạng thái tại chỗ, kiểm tra trạng thái của mô đun trên DCS, kiểm tra kết nối với DCS Hoàn thành công tác sửa chữa, chạy thử, bàn giao bộ 2 B. PHẦN DÙNG CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
287 Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị đo Silica và Hydrazin Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. Tháo kiểm tra các đầu nối dây Kiểm tra các đường ống vận chuyển mẫu từ các can hoá chất Kiểm tra cuộn dây điện từ đóng mở van mẫu vào máy phân tích Kiểm tra hai động cơ hút mẫu vào bộ đo quang Tháo kiểm tra vệ sinh bộ đo quang Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phân tích silica Lắp thiết bị và đấu nối lạỉ Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống (mạch điện và các đường ống mấu) Truy cập vào màn hình để kiểm tra các thông số của thiết bộ phân tích Silica Hiệu chỉnh máy phân tích Silica cái 2 Phần HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC LÒ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->