Kính gửi quý khách hàng,

Sau thời gian giảm mạnh giá dịch vụ để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Ban quan trị bidwinner.info xin thông báo tới quý khách hàng các thay đổi từ ngày 15-08-2023 về chính sách sử dụng các gói dịch vụ trên bidwinner như sau:

  • Dừng 2 gói dịch vụ ECO và BASIC. Hiện tại bidwinner còn lại 3 gói dịch vụ cho Quý khách hàng lựa chọn BUSINESS, PREMIUM và SUPPREMIUM
  • Các gói dịch vụ hiện tại sẽ điều chỉnh tăng giá dịch vụ từ ngày 01-09-2023. Mức tăng giá dự kiến tối thiểu là 30%

Các điều chỉnh trên không ảnh hưởng gì tới các khách hàng đang sử dụng các gói dịch vụ hiện tại của bidwinner.

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của bidwinner.

Bidwinner Helpdesk

Các tin cùng chuyên mục

Thư giãn cùng bidwinner

Hướng dẫn lập e-HSDT

Các tình huống trong đấu thầu

Trợ lý số 4.0

Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov

Kiến thức cơ bản về đấu thầu