Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.

Tôn Tử nói: “Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ”. 

Dưới góc độ thầu bè, đấu thầu là đại sự của doanh nghiệp, liên hệ tới công ăn việc làm của nhân viên. Áp dụng binh pháp Tôn Tử vào trong thầu bè cũng phải dựa vào năm yếu tố Đạo, Thiên, Địa, Tướng Pháp mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong thầu bè.

Một là Đạo

“Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức”. 

Trong thầu bè, nhà thầu cũng cần phải có cái tâm: hợp đồng phải làm cho cẩn thận, không bớt xén, không tráo đổi xuất xứ, đặt chất lượng sản phẩm lên trên. Có như vậy mới được việc cho chủ đầu tư, chủ đầu tư mới tin tưởng trao những hợp đồng lớn hơn.

Hai là Thiên

“Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết”

Nhà thầu cần phải biết căn cơ, biết tiến biết thoái, biết nhu biết cương mới gọi là hợp ý trời.

Ba là Địa

“Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui”

Nhà thầu cũng phải biết vuốt mặt nể mũi, tham gia gói nào cũng nể nang bên này bên kia một chút. Đất nào chả có thổ công, sông nào chả có hà bá!

Bốn là Tướng

“Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng”

Nhà thầu phải xây dựng nhân sự thật ngon. Đội ngũ bán hàng thiện chiến, không ngại xông pha nơi bàn nhậu. Đội ngũ mua hàng phải căn ke, khéo mặc cả, khéo léo quan hệ với nhà cung cấp.

Năm là Pháp

“Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý”

Nhà thầu cần phải nắm vững luật đấu thầu. Tuân thủ luật, không làm ẩu, làm bừa, chế cháo tài liệu có ngày ăn cái chát cấm đấu thầu như chơi.

Trong Tam Thập Lục Kế  (Tôn Tử binh pháp) được chia ra thành 6 nhóm chiến kế khác nhau, đó là:

- Địch Chiến Kế

- Thắng Chiến Kế

- Công Chiến Kế

- Hỗn Chiến Kế

- Tịnh Chiến Kế

- Bại Chiến Kế

Bidwinner cũng sẽ lần lượt dẫn giải 6 nhóm chiến kế này trong thầu bè để quý nhà thầu thư giãn.

 

Các tin cùng chuyên mục

Thông báo từ Bidwinner

Hướng dẫn lập e-HSDT

Các tình huống trong đấu thầu

Trợ lý số 4.0

Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov

Kiến thức cơ bản về đấu thầu