Tá đao sát nhân

+ Giải nghĩa: Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù

+ Điển cố: Thời Tam Quốc Tào Tháo ghét Nễ Hành tính tình ương bướng không chịu khuất phục bèn cử ông ta đến chầu Lưu Biểu. Quả nhiên Nễ Hành làm Lưu Biểu tức giận rồi bị giết.

 

Trong thầu bè, việc đi nói xấu nhà thầu khác sau lưng là việc nhiều nhà thầu vẫn thường làm. Biết luôn có những kẻ như thế thì nhà thầu nào cũng cần tránh điều tiếng. Làm tốt và làm tròn hợp đồng để không nhà thầu nào có thể thị phi được. Lời khuyên của Bidwinner trong trường hợp này là: không nên nói xấu nhà thầu nào sau lưng. Vì theo lẽ thường, sớm hay muộn lời đó sẽ tới tai đôi thủ. Gây thù chuốc oán như thế có lợi chăng?

 

Dĩ dật đãi lao

+ Giải nghĩa: Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt

+ Điển cố: Trong Trận Phì Thủy, Phù Kiên đem một triệu quân tấn công nhà Tấn. Tuy nhiên Tạ An, Tạ Huyền nắm vững tinh thần Dĩ dật đãi lao nên dùng quân Tấn ít hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, được nghỉ ngơi, đánh cho Phù Kiên đại bại.

 

Kế này thường do bên mời thầu thực hiện để chọn ra nhà thầu có năng lực nhất nhưng sẽ phản tác dụng nếu lộ thông tin ra ngoài (Đừng hỏi bidwinner vì sao lại lộ nhé!). Các điều kiện, yêu cầu đều không khó, nhưng yêu cầu rất nhiều: từ máy móc cho đến nhân sự, từ biện pháp thi công cho tới biện pháp an toàn, từ bản vẽ cho tới thuyết minh. Rồi cam kết đủ các thể loại…

Trong trường hợp này, nhà thầu nào biết thông tin sớm sẽ dành được lợi thế do có thời gian chuẩn bị trước. Nhà thầu nào đọc báo rồi tham gia thì có vắt chân lên cổ làm chưa chắc đã kịp.

 

Sấn hỏa đả kiếp

+ Giải nghĩa: Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động

+ Điển cố: Trước trận Xích Bích, Lưu Bị chỉ là một lãnh chúa nhỏ nắm trong tay một thành Tương Dương người thưa quân ít. Lợi dụng thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu rồi từ đó phát triển thế lực ngang bằng với Tào Tháo, Tôn Quyền.

 

Nhiều nhà thầu khôn ngoan lợi dụng (hay tranh thủ) những lúc bên mời thầu có biến (sự cố cháy nổ, kế hoạch nhập hàng dự phòng không tốt…) để thể hiện năng lực: Cho khách hàng mượn hàng dùng tạm để khắc phục sự cố, chạy vật tư thiết bị thay thế với tốc độ tên lửa… những yếu tố đó sẽ gây thiện cảm tốt cho khách hàng.

Ngoài ra, thời điểm thay đổi nhân sự lãnh đạo cũng là cơ hội cho các nhà thầu thể hiện năng lực tối đa. Một bộ máy mới luôn sẵn sàng thay đổi hơn so với bộ máy cũ. Phải vậy không? Vậy thì hãy luôn có phương án cho mọi phương án. Đừng để hết trứng vào một giỏ nhé.

 

Thanh Đông kích Tây

+ Giải nghĩa: Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại

+ Điển cố: Sau trận Xích Bích, Gia Cát Lượng cho quân đốt lửa trong đường hẻm Hoa Dung để Tào Tháo nghi ngờ rằng quân Lưu Bị dùng kế giương Đông kích Tây rồi chọn chính đường Hoa Dung để rơi vào bẫy của quân Quan Vũ.

 

Đối thủ muốn dò la xem nhà thầu có quan tâm hay tham gia gói thầu này hay không? Hãy chuyển sự chú ý sang gói khác và thao thao bất tuyệt về nó. Bày tỏ hoặc tỏ ra thờ ơ với gói thầu đôi thủ đang dò la. Cách này sẽ khiến đối thủ chủ quan ít phòng bị hoặc ít ra cũng khiến đối thủ cảm thấy hoang mang, lo lắng.

 

Các tin cùng chuyên mục

Thông báo từ Bidwinner

Hướng dẫn lập e-HSDT

Các tình huống trong đấu thầu

Trợ lý số 4.0

Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov

Kiến thức cơ bản về đấu thầu