Kính gửi quý khách hàng,

Kể từ ngày 01-06-2024 các gói dịch vụ trên bidwinner.info sẽ điều chỉnh giá dịch vụ cho cả 3 gói Business, Premium và Suppremium. Cụ thể như sau:

Tên gói dịch vụ Đơn giá cũ (theo ngày) Đơn giá mới (theo ngày)
Gói dịch vụ Business 15.000 20.000
Gói dịch vụ Premium 20.000 24.000
Gói dịch vụ Suppremium 24.000 27.000

 

Mức giá mới này sẽ áp dụng trong cả năm 2024 tính từ ngày 01-06-2024. Các chính sách ưu đãi khi mua gói dịch vụ dài hạn vẫn giữ nguyên. Cụ thể:

- Mua 1 năm: giảm giá 25%

- Mua 2 năm: giảm giá 50%

Trân trọng,

BQT Bidwinner

Các tin cùng chuyên mục

Thư giãn cùng bidwinner

Hướng dẫn lập e-HSDT

Các tình huống trong đấu thầu

Trợ lý số 4.0

Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov

Kiến thức cơ bản về đấu thầu